Now showing items 1-1 of 1

  • Eie, Christina Maria (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Hensikten med denne oppgaven har vært å klargjøre terminologi, underliggende mekanismer, behandling og prognose for forskjellige typer rotresorpsjoner. Rotresorpsjoner kan i odontologisk sammenheng være alvorlige og ...