Now showing items 1-1 of 1

  • Lid, Live Vinjerui; Rustad, Line; Dalen, Emilie Bjerke (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    I prosjektet vårt har vi valgt å kombinere et litteraturstudium med en spørreundersøkelse blant tannleger i Norge. I litteraturstudiet har vi lagt vekt på etiologi, diagnostikk og behandling av halitose. Med spørreundersøkelsen ...