Now showing items 1-20 of 767

 • Preus, Hans R; Torgersen, Gerald R; Koldsland, Odd C; Hansen, Bjørn F; Aass, Anne M; Larheim, Tore A; Sandvik, Leiv (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2015)
  Background The reproducibility of measurements on radiographs is influenced by the techniques by which the images as well as the measurements are obtained. Thus, bias resulting from errors in the image ...
 • Wohlfahrt, J. C; Evensen, B. J; Zeza, B.; Jansson, H.; Pilloni, A.; Roos-Jansåker, A. M; Di Tanna, G. L; Aass, A. M; Klepp, M.; Koldsland, O. C (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
  Aim The aim of the present study was to evaluate the effect on peri-implant mucosal inflammation from the use of a novel instrument made of chitosan in the non-surgical treatment of mild peri-implantitis ...
 • Jabri, Nora (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
  Masteroppgaven omhandler nåværende og fremtidens behandling av periimplantitt. Den tar for seg et utvalg av nåværende studier som er gjort omkring temaet behandling av peiimplantitt og setter dette i sammenheng med et ...
 • Eliassen, Knut A; Brodal, Bjørn P; Svindland, Aud; Osmundsen, Harald; Rønning, Helle; Djurovic, Srdjan; Berg, Kåre (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2005)
  Background In man, elevated levels of plasma lipoprotein (a)(Lp(a)) is a cardiovascular risk factor, and oxidized phospholipids are believed to play a role as modulators of inflammatory processes such as ...
 • Haugen, Sigrid; He, Jianying; Sundaresan, Alamelu; Stunes, Astrid Kamilla; Aasarød, Kristin Matre; Tiainen, Hanna; Syversen, Unni; Skallerud, Bjørn Helge; Reseland, Janne Elin (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
  Primary human osteoblasts and osteoclasts incubated in a rotating coculture system without any scaffolding material, form bone-like tissue that may be used to evaluate effects of various compounds on mechanical strength. ...
 • Rogn, Åsmund (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  Agenesi av overkjevens lateraler er en av de vanligste agenesiene som forekommer. Omtrent 1,7% av Skandinavias barn mangler anlegg for disse tennene (Czochrowska, 2003). Det finnes i dag fire behandlingsalternativer for ...
 • Akhtar, Saba (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
  Abstract Introduction The purpose of this study was to evaluate if agenesis of one or more third molars would delay the development of the remaining third molars (1-3), and if the agenesis influence the dental age estimation. ...
 • Pham, Hong Tram Thi (Master thesis / Prosjektoppgave, 2006)
  1999 International Classification Workshop (1) innførte begrepet aggressiv periodontitt (AgP) i det nye klassifikasjonssystemet for periodontitt. AgP inkluderer gruppene tidligere klassifisert som: Prepubertal ...
 • Abdul-Majeed, Nibras A. (Doctoral thesis / Doktoravhandling, 2008)
  Bacteria employ various signaling systems to communicate and sense their environment. The autoinducer type II (AI-2) signaling system is, however, unique in its widespread presence across the bacterial kingdom, allowing ...
 • López-Soop, Graciela; Rønningen, Torunn; Rogala, Agnieszka; Richartz, Nina; Blomhoff, Heidi Kiil; Thiede, Bernd; Collas, Philippe; Küntziger, Thomas (Journal article / Tidsskriftartikkel / SubmittedVersion, 2017)
  Faithful chromosome segregation during mitosis relies on a proofreading mechanism that monitors proper kinetochore-microtubule attachments. The spindle assembly checkpoint (SAC) is based on the concerted action of numerous ...
 • Magnussen, Inge Andre; Glimsdal, Tormod; Haugland, Ingeborg M (Master thesis / Prosjektoppgave, 2006)
  Munntørrhet og følgene av dette er et stort problem for mange og noen fullgod behandling eksisterer ikke per i dag. Problemer med brekninger er utvilsomt også et utbredt problem i forhold til tannbehandling og munnhygiene. Dette ...
 • Huseby, Eileen; Shahap, Nor Mohammed; Banai, Pouran (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
  Aldersbestemmelse/vurdering har i økende grad blitt viktig i rettsmedisinsk/-odontologisk sammenheng. Spesielt når det gjelder uidentifiserte lik, men også på levende individer. Mange industriland opplever både lovlig og ...
 • Pullisaar, Helen; Verket, Anders; Szoke, Krisztina; Tiainen, Hanna; Haugen, Håvard Jostein; Brinchmann, Jan E.; Reseland, Janne Elin; Østrup, Esben (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2015)
  The purpose of bone tissue engineering is to employ scaffolds, cells, and growth factors to facilitate healing of bone defects. The aim of this study was to assess the viability and osteogenic differentiation of primary ...
 • Danielsen, Eva Majlen; Dutta, Shruti (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  En litteraturstudie av artikler skrevet om vold, alkohol og voldsskader i Sør-Afrika. Oppgaven beskriver forekomst av alkoholrelaterte voldsskader ved ulike regioner i Sør-Afrika, gjør rede for kjønnsfordeling, aldersgrupper, ...
 • Tømmernes, Eva Halbrendt; Fredriksen, Ragnhild Aglen (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
  For å kunne diagnostisere munnhulekreft tidlig, er det viktig å sjekke munnhulen jevnlig for premaligne tilstander. Som tannleger med pasienter på recall, har vi en unik mulighet til dette. Vi ønsker med denne oppgaven å ...
 • Birkeland, Torunn; Bergesen, Guri Høgenæs (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
 • Karstensen, Guro; Mirzaei, Afshan (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  Ekstraksjoner og kirurgiske tannfjerninger er blant de vanligste oralkirurgiske inngrep, ikke bare for oralkirurger, men også for mange allmenntannleger. Det kan oppstå mange komplikasjoner etter tannfjerning som påfører ...
 • Stakkestad, Øystein; Lyngstadaas, Ståle Petter; Vondrášek, Jiří; Gordeladze, Jan Oxholm; Reseland, Janne Elin (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
  During amelogenesis the extracellular enamel matrix protein AMBN is quickly processed into 17 kDa (N-terminus) and 23 kDa (C-terminus) fragments. In particular, alternatively spliced regions derived by exon 5/6 within the ...
 • Sidaly, Rivan Saman (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
  Tanndannelsen er under sterk genetisk kontroll. Spesialiserte celler utvikles hos fosteret og ameloblastene som produserer emalje uttrykker gener som koder for ulike emaljeproteiner. Disse proteinene er viktig for normal ...
 • Røsand, Ivar Aasgaard (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2019)
  Amelogenin (AMEL) is the most abundant protein in developing enamel. Proper processing and function is crucial for normal enamel development, as illustrated in AMEL gene knock out mice that have hypoplastic enamel. The ...