Now showing items 1-20 of 698

 • Gjestrum, Lars Johan; Hansen, Lars Petter; Wilberg, Petter (Master thesis / Prosjektoppgave, 2003)
  The mast cells are central effector and regulatory cells in IgE mediated allergic reactions and Th2- dominated immune responses. Binding of antigens to receptor bound IgE results in release of inflammatory mediators such ...
 • Idland, Lene M. (Master thesis / Prosjektoppgave, 2003)
  Tobakksrøyk består av en kompleks blanding av mer enn 4.000 forskjellige kjemiske stoffer. Omtrent 40 av disse stoffene er kjent for å være kreftfremkallende. I Norge er det hvert år omkring 7.500 dødsfall av sykdommer som ...
 • Rao, Camilla; Hovland, Katrine (Master thesis / Prosjektoppgave, 2003)
  Transplantasjon av visdomstenner kan være indisert når tenner mangler eller ikke er restaurerbare, og visdomstannen ikke er i funksjon. Autotransplantasjon av tenner med fullstendig rotdannelse viser mindre grad av velykkethet ...
 • Mjøen, Even; Romstad, Endre (Master thesis / Prosjektoppgave, 2003)
  Periodontal disease is a family of bacterial infections characterized by the destruction of periodontal support of the teeth involved. The bacterial flora at the diseased sites are complex, counting over 500 different ...
 • Storehagen, Silje; Ose, Nanna; Midha, Shilpi (Master thesis / Prosjektoppgave, 2003)
  Most people brush their teeth twice daily with a toothpaste and many of us even supply this with a mouthwash. Toothpastes and mouthrinses are sold world wide in foodstores, drugstores, chemists, healthstores and some are ...
 • Erichsen, Nils Jacob; Garsjø, Vegard; Kazazic, Semir (Master thesis / Prosjektoppgave, 2003)
  Tannskader er relativt hyppig forekommende blant barn og ungdom mellom 7 og 18 år. Vi har ingen sikre tall på landsbasis, men i en undersøkelse fra Nord-Trøndelag og Oslo ble det registrert en årlig tannskadeinsidens på ...
 • Jacobsen, Kristin; Næss, Marit (Master thesis / Prosjektoppgave, 2004)
  Plateepitelkarsinomer utgjør langt de fleste tilfellene av kreft i munnhulen. Til tross for omfattende forskning er 5-årsoverlevelses-raten ikke vesentlig bedret de siste 50 årene. Mye tyder på at tumorens invasive frontsone ...
 • Fjærvik, Ingrid Karine (Master thesis / Prosjektoppgave, 2004)
  Skjelettet blir utsatt for krefter påført av tyngdekraft, muskler og andre ekstreme faktorer, som gir variasjon av både kompresjon, strekkende og bøyende krefter. Denne fysiologisk mekaniske belastning er essensielt for ...
 • Kristiansen, Hege Bjørnum; Løvgren, Solveig; Gjessing, Pia (Master thesis / Prosjektoppgave, 2004)
  Tannhelsen i Norge har endret seg drastisk de siste 30 år og bedringen er tidsmessig bl.a. knyttet til øket fluorbruk. Fluortabletter kunne i Norge foreskrives fra 1963 mens fluortannkremen kom i fritt salg fra 1971. Salget ...
 • Thorbjørnsen, Anne K. (Master thesis / Prosjektoppgave, 2004)
  I denne oppgaven har vi gjennom et litteraturstudie sett på de odontogene cyster. Vi har valgt å legge mest vekt på de med hyppigst frekvens, det vil si keratocyste, radikulærcyste, follikulærcyste og lateral periodontalcyste.
 • Thorbjørnsen, Anne Kristine; Drolsum, Kari; Fykerud, Anne Aase (Master thesis / Spesialoppgave, 2004)
 • Skistad, Geir Kristian; Lyngstad, Gaute (Master thesis / Prosjektoppgave, 2004)
  Vi har valgt å skrive en prosjektoppgave om bruk av legemidler med smertestillende, antiinflammatorisk og sederende effekt hos praktiserende tannleger i Nord-Trøndelag fylke. Prosjektoppgaven utgjør en del av det avsluttende ...
 • Atkinson, Solveig Knobel; Aas, Henriette Tostrup (Master thesis / Prosjektoppgave, 2004)
  Denne oppgaven er skrevet som et ledd i undervisningen ved Det odontologiske fakultet i Oslo. Studentene skal skrive en prosjektoppgave over et selvvalgt tema. Vi har valgt å skrive om gullinnlegg med oppgavens overskrift ...
 • Ahmer, Sehic (Master thesis / Masteroppgave, 2005)
  Målet med oppgaven er å presentere en oversikt over genetisk betingede emaljeforstyrrelser, med hovedvektlegging på endringer i emaljestruktur og emaljeoverflate. Oppgaven består av fire hoveddeler. Første del består av ...
 • Aarvik, Lene Christin; Alme, Nicoline (Master thesis / Prosjektoppgave, 2005)
 • Eliassen, Knut A; Brodal, Bjørn P; Svindland, Aud; Osmundsen, Harald; Rønning, Helle; Djurovic, Srdjan; Berg, Kåre (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2005)
  Background In man, elevated levels of plasma lipoprotein (a)(Lp(a)) is a cardiovascular risk factor, and oxidized phospholipids are believed to play a role as modulators of inflammatory processes such as ...
 • Eriksrød, Eli Rønnaug; Nguyen, Leon Nhat (Master thesis / Prosjektoppgave, 2006)
  Erosjoner synes å være et økende problem. Etter at brus kom med skrukork, har problemet vært enda større. Media har de siste årene fokusert på sunn helse. Dette har ført til at folk har vært mer beviste på å drikke vann i ...
 • Kruger, Tormod Bjartveit; Drotninghaug, Unni (Master thesis / Prosjektoppgave, 2006)
  Laserfluoresens (LF) har blitt introdusert som et alternativ til visuell inspeksjon (VI) og bitewing radiografi (BW) for deteksjon av karies. Det foreligger flere studier som undersøker verdien av LF. Få studier har tatt ...
 • Fellie, Helle Marie Resen-; Bommen, Linn Anda (Master thesis / Prosjektoppgave, 2006)
  Denne oppgaven er en prosjektoppgave ved mastergradsstudiet i odontologi. Vi har tatt for oss forekomsten av visdomstenner, indikasjon for fjerning, komplikasjoner etter fjerning, og vurdering av visdomstannens relasjon ...
 • Misje, Øystein; Øyri, Hauk Furnes (Master thesis / Prosjektoppgave, 2006)
  Permanente maxillære hjørnetenner er etter maxillære tredje molarer de hyppigst forekommende retinerte tennene i tannsettet. Informasjon om hjørnetenner er viktig, blant annet fordi en ny CT-undersøkelse (Ericsson & Kurol ...