Now showing items 354-373 of 1008

 • Urke, Carina (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
 • Arnesen, Øyvind Trøen; Bergsdal, Trine Gylseth (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  Tannen er et organ med opprinnelse fra ektoderm og mesenchym, og den blir ofte brukt som en modell for å studere epiteliale-mesenschymale interaksjoner. I vår oppgave ønsker vi å belyse variasjoner i genekspresjon på to ...
 • Olsen, Ingar; Chen, Tsute; Tribble, Gena D (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
  Porphyromonas gingivalis is considered a keystone pathogen in adult periodontitis but has also been associated with systemic diseases. It has a myriad of virulence factors that differ between strains. Genetic exchange and ...
 • Vrbanec, Jurica; Lederer-Dembic, Petra; Bulat-Kardum, Ljiljana; Balen, Sanja; Eftedal, Randi Krog; Dembic, Zlatko (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2016)
  Regarding genetic predisposition to tuberculosis, we suggest that the maximal risk for clinical manifestation requires complementation of sub-risks divided among the hallmarks of the disease. Clinical tuberculosis would ...
 • Ahmer, Sehic (Master thesis / Masteroppgave, 2005)
  Målet med oppgaven er å presentere en oversikt over genetisk betingede emaljeforstyrrelser, med hovedvektlegging på endringer i emaljestruktur og emaljeoverflate. Oppgaven består av fire hoveddeler. Første del består av ...
 • Ilyas, Temoor; Mushtaq, Awais Ahmad; Zia, Umair (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
  Vi har analysert assosiasjonen av single nukleotid polymorfismer (SNPs) i genene som koder for IL-10, IL-12 subenheten p40, IL-17, og IL-23 reseptor med periodontitt og kardiovaskulære sykdommer. Vi sammenliknet SNPs ...
 • Ketharanthan, Vimalan (Master thesis / Prosjektoppgave, 2006)
  Odontogenesen er prosessen som fører til at det dannes tenner under fosterutviklingen. Denne prosessen har mye til felles med organogenese generelt som er nøye regulert både i tid og rom. Det sier seg selv at gener er ...
 • Siddiqui, Huma; Yoder-Himes, Deborah Ruth; Mizgalska, Danuta; Nguyen, Ky-Anh; Potempa, Jan; Olsen, Ingar (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2014)
  Porphyromonas gingivalis is considered a major etiologic agent in adult periodontitis. Gingipains are among its most important virulence factors, but their release is unique in strain HG66. We present the genome sequence ...
 • Krogenæs, Hilde Sørlie; Jenssen, Therese Tangen (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
 • Skytt, D. M.; Toft-Kehler, A. K.; Brændstrup, C. T.; Cejvanovic, S.; Gurubaran, I. S.; Bergersen, Linda Hildegard; Kolko, M. (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2016)
  Glia-neuron partnership is important for inner retinal homeostasis and any disturbances may result in retinal ganglion cell (RGC) death. Müller cells support RGCs with essential functions such as removing excess glutamate ...
 • Andrea, Mariana (Master thesis / Masteroppgave, 2020)
  The aim of this literature study is to present the challenges in oral health associated with: I) Social determinants and common risk factors as the main drivers of oral disease; II) Inequalities in oral health- disease ...
 • Vilming Elgaaen, Bente; Olstad, Ole K; Haug, Kari B F; Brusletto, Berit; Sandvik, Leiv; Staff, Anne C; Gautvik, Kaare M; Davidson, Ben (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2014)
  Background Improved insight into the molecular characteristics of the different ovarian cancer subgroups is needed for developing a more individualized and optimized treatment regimen. The aim of this study ...
 • Gudding, Cathrine Maria (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
  Merkelceller er kjent som mekanosensitive celler som finnes i taktile hudområder, samt i oralt vev. Her har man sett at de øker i antall ved bl.a. tannløshet, inflammasjon og munnhulekreft. På tross av at det er blitt lagt ...
 • Fontaine, Romain David; Ciani, Elia; Haug, Trude M; Hodne, Kjetil; Ager-Wick, Eirill; Baker, Dianne; Weltzien, Finn-Arne (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2019)
  Often referred to as “the master gland”, the pituitary is a key organ controlling growth, maturation, and homeostasis in vertebrates. The anterior pituitary, which contains several hormone-producing cell types, is highly ...
 • Steigen, Sonja E; Søland, Tine Merete; Nginamau, Elisabeth Sivy; Laurvik, Helene; Costea, Daniela-Elena; Johannessen, Anne Christine; Jebsen, Peter Wilhelm; Bjerkli, Inger-Heidi; Uhlin-Hansen, Lars; Hadler-Olsen, Elin Synnøve (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
  Background Numerous studies have been presented on histological grading of oral squamous cell carcinomas (OSCC) for predicting survival, but uncertainty of their usefulness rises due to discordances of results. A scoring ...
 • Klemm, Anne; Gomez-Florit, Manuel; Carvalho, Patricia A.; Wachendörfer, Mattis; Gomes, Manuela E.; Haugen, Håvard Jostein; Tiainen, Hanna (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2019)
  A pH drop during the inflammatory phase during bone regeneration can cause corrosion in TiO2 bone scaffolds and the loss of compressive strength. Corrosion as ion leaching and dissolution is confined to grain boundaries. ...
 • Atkinson, Solveig Knobel; Aas, Henriette Tostrup (Master thesis / Prosjektoppgave, 2004)
  Denne oppgaven er skrevet som et ledd i undervisningen ved Det odontologiske fakultet i Oslo. Studentene skal skrive en prosjektoppgave over et selvvalgt tema. Vi har valgt å skrive om gullinnlegg med oppgavens overskrift ...
 • Godø, Katrin (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2020)
 • Birkeland, Sarah Emilie (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2020)
 • Lid, Live Vinjerui; Rustad, Line; Dalen, Emilie Bjerke (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  I prosjektet vårt har vi valgt å kombinere et litteraturstudium med en spørreundersøkelse blant tannleger i Norge. I litteraturstudiet har vi lagt vekt på etiologi, diagnostikk og behandling av halitose. Med spørreundersøkelsen ...