Now showing items 603-622 of 853

 • Aasrum, Monica; Thoresen, G. Hege; Christoffersen, Thoralf; Brusevold, Ingvild Johnsen (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2018)
  Whereas the p38 MAP kinase has largely been associated with anti-proliferative functions, several observations have indicated that it may also have positive effects on proliferation. In hepatocytes, we have found that p38 ...
 • Kvammen, Åshild (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
 • Skaret, Erik; Espelid, Ivar; Skeie, Marit S; Haugejorden, Ola (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2008)
  Background Exploring the stability of self-reports over time in observational studies may give valuable information for the planning of future interventions. The aims of the present study were: 1) to explore ...
 • Wigen, Tove Irene; Wang, Nina Johanne (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2012)
  The proportion of Norwegian preschool children with dental caries experience has decreased during the last decades and the caries distribution has become skewed. Some children develop caries in early life, and caries may ...
 • Aarvik, Lene Christin; Alme, Nicoline (Master thesis / Prosjektoppgave, 2005)
 • Vatne, Jon F; Gjermo, Per; Sandvik, Leiv; Preus, Hans R (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2015)
  Background Most periodontal intervention studies have focused on biomedical qualities like change in pocket depth and clinical attachment levels. Very few studies have described patient response in terms ...
 • Grytten, Jostein Ivar (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2016)
  In this commentary, we discuss the advantages and disadvantages of the following incentive-based remuneration systems in dentistry: fee-for-item fee-for-service remuneration, per capita remuneration, a mixed payment system ...
 • Bjørnstad, Thea Smedsrud (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
  Bakgrunn: Forekomsten av antibiotikaresistens har i mange år vært et tiltagende problem på verdensbasis, også i Norge. Hos noen pasienter med behandlingsresistent periodontitt ser man økt forekomst og kliniske tegn på mulig ...
 • Helgevold, Jørgen (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2014)
  Peri-implantat mucositt; inflammasjon i mucosa er et problem som vil øke i takt med antall innsatte implantater. Disse implantatene må kontrolleres og vedlikeholdes av tannhelsepersonell, et ansvar som i dag ofte faller ...
 • Brænd, Kenneth (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2014)
  Peri-implantat mucositt; inflammasjon i mucosa er et problem som vil øke i takt med antall innsatte implantater. Disse implantatene må kontrolleres og vedlikeholdes av tannhelsepersonell, et ansvar som i dag ofte faller ...
 • Naimy, Zainab; Grytten, Jostein; Monkerud, Lars; Eskild, Anne (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2013)
  Background A large number of women from countries with a high perinatal mortality rate (PMR) settle in countries with a low PMR. We compared the PMRs for migrants in Norway with the PMRs in their countries ...
 • Ryttervold, Silje Engebretsen (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2018)
  Periodontitt og metabolsk syndrom er begge vanlig forekommende lidelser i befolkningen. Man har lenge visst at forekomsten av metabolsk syndrom har en genetisk predisposisjon. Alvorligheten av tilstanden kan øke på grunn ...
 • Refsnes, Lovise Torvik (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2018)
  Sammendrag: Periodontitt og metabolsk syndrom er begge vanlig forekommende lidelser i befolkningen. Man har lenge visst at forekomsten av metabolsk syndrom har en genetisk predisposisjon. Alvorligheten av tilstanden kan ...
 • Muhammad, Al-Aysa Mayyda Kazim; Majeva, Olga Vladimirovna (Master thesis / Prosjektoppgave, 2007)
  There is general agreement that there is a significant relationship between diabetes and periodontitis. Many studies have shown a high prevalence of periodontitis in diabetic patients. In addition a higher prevalence and ...
 • Pritchard, Anna B; Crean, StJohn; Olsen, Ingar; Singhrao, Sim K (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
  As far back as the eighteenth and early nineteenth centuries, microbial infections were responsible for vast numbers of deaths. The trend reversed with the introduction of antibiotics coinciding with longer life. Increased ...
 • Olsen, Ingar; Singhrao, Sim K; Osmundsen, Harald (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
  Porphyromonas gingivalis is considered a keystone pathogen in periodontitis, a disease typically driven by dysbiosis of oral inflammophilic polymicrobial pathobionts. To combat infectious agents, the natural defense response ...
 • Sundsdal, Lars (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  Diabetes øker over hele verden. Det gjelder både type-1 og type-2 diabetes. Periodontitt har vært beskrevet som en av senkomplikasjonene ved diabetes, da alt vesentlig relatert til diabetes type-2 (DM2). Målet med denne ...
 • Periodontitt og diabetes type 2Restricted Access 
  Younis, Zulfqar Ali (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  I Norge har i dag rundt 265 000 personer diabetes. Av disse har ca 240 000 diabetes type II (DM2), mens 25 000 har diabetes type I (DM1). Rundt halvparten av DM2 pasienter har ikke fått diagnosen (http://www.diabetes.no/ ...
 • Ulsaker, Hallgeir; Kjellevold, Fredrik; Hauge, Elisabeth U. (Master thesis / Prosjektoppgave, 2006)
  Oppgaven er en litteraturstudie om assosiasjonen mellom periodontitt og hjerte- og karsykdommer. Flere studier har påvist en assosiasjon mellom periodontitt og hjerte- og karsykdommer, men det gjenstår mye forskning før ...
 • Jain, Divya (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  Bakgrunn: De siste tiår har det pågått en debatt vedrørende forholdet mellom odontologiske sykdommer og medisin, spesielt med tanke på om bakterier fra munnhulen kan forårsake sykdom andre steder i kroppen (fokalteorien). ...