Now showing items 616-635 of 717

 • Taftian, Azadeh (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2017)
 • Skranes, Johanne Brox (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2017)
 • Øveraasen, Helle Charlotte; Grigoriou, Melina (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
  Formålet med dennne oppgaven har vært å sette fokus på kliniske manifestasjoner og konsekvenser av Sjøgrens syndrom for å belyse og øke forståelsen for hvordan sykdommen påvirker livskvaliteten til pasientgruppen. For å ...
 • Næss, Elisabeth Rønneberg (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2013)
  Hensikten med studien var å kartlegge hvilken informasjon foreldre hadde mottatt om barns tannhelse før første kontakt med tannhelsetjenesten, og hvordan de hadde innhentet informasjon. Totalt 110 foreldre med barn i en ...
 • Moan, Karoline Angell (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2013)
  Hensikten med studien var å kartlegge hvilken informasjon foreldre hadde mottatt om barns tannhelse før første kontakt med tannhelsetjenesten, og hvordan de hadde innhentet informasjon. Totalt 110 foreldre med barn i en ...
 • Kristiansen, Helene; Brettingen, Kaja Egeland (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  Del 1 er en litteraturstudie der målsetningen har vært å få en oversikt over dagens kunnskap om smerte og smerteopplevelse hos barn generelt, og om individuelle forskjeller i smerteopplevelse og betydningen av dette når ...
 • Kristoffersen, Karen Antonette Bergsås; Harket, Karen Gunhilde (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  Hensikten med vår masteroppgave har vært å rette oppmerksomheten mot, og øke interessen for orale manifestasjoner ved spiseforstyrrelser. I tillegg har vi hatt lyst til å belyse hvordan man som tannlege kan kommunisere og ...
 • Zahid, Ata-Ur-Rehman (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2018)
 • Bjering, Ragnar (Doctoral thesis / Doktoravhandling, 2018)
  The lack of knowledge regarding the long-term effect of retention on anterior tooth alignment provided much of the motivation for this research project. Further, the work would give information about long-term outcome of ...
 • Arentz, Catrine Dahl; Akre, Sigrun (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
  The aim of this study was to determine if the palatal rugae are stable, and if they can be used as stable landmarks in longitudinal cast analysis. In our study we have used earlier investigations as a basis for knowledge ...
 • StiftkonusRestricted Access 
  Mohammadi, Akam (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2013)
 • StiftkonusRestricted Access 
  Slåttum, Henriette (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2013)
 • StiftkonusRestricted Access 
  Robertson, Sylvia Florina Jantea (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2013)
  -
 • Utheim, Tor Paaske; Islam, Rakibul; Fostad, Ida Grunnan; Eidet, Jon Roger; Sehic, Amer; Olstad, Ole Kristoffer; Dartt, Darlene A.; Messelt, Edvard Berger; Griffith, May; Pasovic, Lara (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2016)
  Purpose Storage of cultured human oral keratinocytes (HOK) allows for transportation of cultured transplants to eye clinics worldwide. In a previous study, one-week storage of cultured HOK was found to be superior with ...
 • Yu, Wen-Han; Høvik, Hedda; Olsen, Ingar; Chen, Tsute (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2011)
  Background With lower manufacturing cost, high spot density, and flexible probe design, genomic tiling microarrays are ideal for comprehensive transcriptome studies. Typically, transcriptome profiling using ...
 • Olsen, Ingar; Potempa, Jan (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2014)
  Gingipains are the major virulence factors of Porphyromonas gingivalis, the main periodontopathogen. It is expected that inhibition of gingipain activity in vivo could prevent or slow down the progression of adult ...
 • Granum, Stine; Sundvold-Gjerstad, Vibeke; Dai, Ke-Zheng; Melkevik Kolltveit, Kristin; Hildebrand, Kjersti; Huitfeldt, Henrik S; Lea, Tor; Spurkland, Anne (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2006)
  Background The activation induced T cell specific adapter protein (TSAd), encoded by SH2D2A, interacts with and modulates Lck activity. Several transcript variants of TSAd mRNA exist, but their biological ...
 • Villa, Oscar; Brookes, Steven J; Thiede, Bernd; Heijl, Lars; Lyngstadaas, Ståle Petter; Reseland, Janne Elin (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2015)
  Enamel matrix derivative is used to promote periodontal regeneration during the corrective phase of the treatment of periodontal defects. Our main goal was to analyze the bioactivity of different molecular weight fractions ...
 • Høivik, Marte (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
 • Finne, Henriette; Helgø, Håvard (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  Erosjon av tannsubstans defineres gjerne som tap av tannsubstans på grunn av syre som er introdusert i munnhulen. Det vil si at syrer som er dannet av munnhulens egne bakterier, ikke er inkludert. En britisk nasjonal ...