Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:08:33Z
dc.date.available2013-03-12T12:08:33Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-09-20en_US
dc.identifier.citationWaldal, Espen. Åpenhet i politiske prosesser gjennom sosiale medier. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27281
dc.description.abstractUtbredelsen og bruken av sosiale medietjenester har muliggjort nye måter å skape politisk engasjement på. Ved å åpne opp nye rom for interaksjon mellom politikere og borgere legges det til rette for åpen meningsbrytning med lav terskel for deltakelse. Denne oppgaven tar for seg hvordan åpenhet i politiske prosesser, fasilitert gjennom sosiale medier, kan gjøres produktivt. Oppgaven er utformet som en casestudie av Mitt Arbeiderparti, Arbeiderpartiets eget nettsamfunn for medlemmer, sympatisører og andre interesserte. Casestudien svarer på problemstillingene gjennom bruk av kvalitative intervjuer av stortingsrepresentanter som bruker denne plattformen, i tillegg til en kartlegging og en kvalitativ innholdsanalyse av den mest aktive sonen på plattformen. Analysene viser at åpenheten kan tilføre verdifull erfaringsbasert kunnskap som kan bidra til en kvalitativ styrking av politikken på flere nivåer. Samtidig skapes det mange nye utfordringer knyttet til politikerrollen, falsk representativitet og uklarhet rundt innflytelsespotensialet.nor
dc.description.abstractThe vast use of social media services has given way to new possibilities of creating political engagement. By opening up new areas for interaction between politicians and citizens, the barriers for participation in political deliberation are lowered. This thesis examines how openness in political processes can be made productive through the use of social media. The thesis is designed as a case study of Mitt Arbeiderparti, The Norwegian Labour Party’s own social networking site for members, sympathizers and other users. The case study will answer the research questions through the use of qualitative interviews with members of Parliament who are users of the platform, in addition to one descriptive analysis and one qualitative content analysis of the most active site on the platform. The analyses show that openness can contribute valuable experience-based knowledge that can strengthen the quality of the policy-making process on several levels. At the same time it creates new challenges associated with the role of the politicians, false representation of users and a nebulous potential of influence.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleÅpenhet i politiske prosesser gjennom sosiale medier : en casestudie av Mitt Arbeiderpartien_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-03-17en_US
dc.creator.authorWaldal, Espenen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Waldal, Espen&rft.title=Åpenhet i politiske prosesser gjennom sosiale medier&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-26381en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo105614en_US
dc.contributor.supervisorGunnar Liestølen_US
dc.identifier.bibsys112042538en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27281/1/Master_Waldal_x.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata