Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:08:43Z
dc.date.available2013-03-12T12:08:43Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-05-04en_US
dc.identifier.citationPaulsen, Gard Erlend. Noe for alle. Alltid? . Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27258
dc.description.abstractI denne masteroppgaven gjør jeg en kvalitativ undersøkelse av flerkulturell mediebruk i Norge, med særlig vekt på NRK. Jeg er interessert i hvordan den flerkulturelle tilværelsen preger menneskers mediebruk, og hva bruksmønstrene til etniske minoriteter betyr for relasjonene deres til omverdenen. Analysen bygger hovedsaklig på kvalitative forskningsintervjuer med åtte flerkulturelle personer med røtter fra ulike deler av verden. Studien avdekker også NRKs tilnærming til flerkulturelle publikumsgrupper gjennom et kvalitativt forskningsdesign, inkludert et intervju samt dokumentanalyse. Jeg argumenterer for at flerkulturelle bruker NRK aktivt som et integreringsverktøy i det norske samfunnet, blant annet som en kilde til å lære språk og til å få innsikter i nasjonalkulturelle referanser. Samtidig bidrar den nasjonale forankringen til at en del etniske minoriteter opplever deler av NRKs tilbud som krevende, spesielt i forhold til underholdningsprogrammene. Med disse funnene som utgangspunkt fremmer jeg påstanden om at NRK brukes av flerkulturelle som en kilde til folkeopplysning, mens mediebruk i underholdningsøyemed foregår mer i kommersielle medier. Fordi flerkulturelle tilnærmer seg NRK på denne måten er det rimelig å anta at relasjonene deres til majoritetssamfunnet til en viss grad opprettholdes, særlig med hensyn til felleserfaringer av kringkastet informasjon.nor
dc.description.abstractIn this thesis I carry out a qualitative study of multicultural media use in Norway, with particular emphasis on the Norwegian public service broadcaster NRK. I am interested in how multicultural existence affects people’s media use, and what the patterns of media use in ethnic minority communities means for their relations with the outside world. The study is based upon qualitative research interviews with eight multicultural members of the Norwegian society, with origins from different parts of the world. The study also reveals NRK’s approach to multicultural audiences through a qualitative research design, including an interview and document analysis. I argue here that ethnic minorities use NRK actively as a tool for processes of integration in the Norwegian society, especially as a source to develop language skills and to gain insights in national cultural references. At the same time, the national cultural characteristics of NRK, means that some ethnic minorities experience parts of NRK’s services as challenging, particularly in relation to entertainment programs. With these findings in mind, I promote the claim that NRK is used by ethnic minorities as a source of enlightenment, while the use of media for entertainment purposes on the other hand, is conducted in commercial media. Because of this multicultural approach to NRK, it is reasonable to assume that ethnic minorities mediated relations to the majority society is well maintained, particularly with regard to the common experiences of the broadcasting of information.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleNoe for alle. Alltid? : NRK sett gjennom flerkulturelle brilleren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-10-07en_US
dc.creator.authorPaulsen, Gard Erlenden_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Paulsen, Gard Erlend&rft.title=Noe for alle. Alltid? &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24767en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo102180en_US
dc.contributor.supervisorGunn Enli og Hilde Thoresenen_US
dc.identifier.bibsys102193525en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27258/4/MasteroppgavexGardxErlendxPaulsenxendeligxversjon.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata