Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:59:02Z
dc.date.available2013-03-12T11:59:02Z
dc.date.issued2002en_US
dc.date.submitted2002-10-01en_US
dc.identifier.citationHem, Anne Hestad. Klaverlærerrollen. Hovedoppgave, University of Oslo, 2002en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27056
dc.description.abstractTemaet for denne teoretiske oppgaven er klaverlærerrollen i dagens kommunale musikkskole, sett i lys av den lange faglige tradisjonen som finnes for klaverundervisning. I dagens aktuelle undervisningssituasjon er det mange sider ved denne tradisjonen som blir sterkt utfordret. Med utgangspunkt i dette spør problemstillingen om hvordan grunnlaget for dagens klaverlærerrolle formes i brytningen mellom tradisjon og nye rolleforventninger. Underproblemstilling blir videre hvordan en ideel klaverlærerrolle burde utformes i dag. Som arbeidsredskap settes det fokus på enkelte begreper med særlig betydning for belysning av problemstillingen. Disse er: Tradisjonsbegrepet, klaverundervisning som fag, mesterlære, rolle og profesjonsbegrepet og institusjonalisering. Selve hovedproblemstillingen brytes ned til tre spørsmål: Hva består klaverundervisningstradisjonen av ? Hva finnes av nye rolleforventninger til dagens klaverlærer? Og hvordan utformes grunnlaget for dagens klaverlærerrolle i brytningen mellom disse to? På bakgrunn av disse spørsmålene får undersøkelse av klaverundervisningstradisjonen bred plass i oppgaven. Med utgangspunkt i Wolfgang Schultz og hans didaktiske systemmodell fra 1965, blir det i oppgaven utarbeidet en egen fagdidaktisk modell til bruk på klaverlærerrollen til ulike tider. Klaverundervisning og klaverlærerrolle blir da delt inn i tre historiske perioder, som alle blir sett nærmere på etter mønster av denne modellen. De tre aktuelle periodene er 1700-1850, 1850-1950 og til slutt 1950 og frem mot i dag. For alle tre periodene blir det lagt vekt på å finne typiske trekk ved tidens klaverundervisning og klaverlærerrolle. Kunnskapsutvinningen omkring klaverundervisning og klaverlærerrolle til ulike tider danner så grunnlaget for en nærmere beskrivelse av selve klaverundervisningstradisjonen, nye rolleforventninger og ikke minst hvordan disse to danner grunnlaget for dagens rolleutforming. Konklusjonen blir i så måte at man i dag ser et mer ubestemt grunnlag for klaverlærernes rolleutforming ved at nye rolleforventninger utfordrer den tradisjonelle klaverlærerrollen. Dette er noe dagens klaverlærerrolle i kraft av sin profesjonalitet må ta hensyn til. Blir spriket for stort mellom den måten yrkesrollen fylles på og de forventninger som finnes i samfunnet, så kan dette resultere i en forflatning av opplæringen; Klaverlærerne vil få vansker med å gjennomføre sine intensjoner, den kommunale musikkskolen vil ikke fullt ut kunne gi liv til sine formålsparagrafer og undervisningen vil kunne miste betydning for elevene. Avslutningsvis i oppgaven gies det enkelte ansatser om hvilke muligheter som finnes for en fremtidig klaverlærerrolle innenfor rammen av både tradisjonelle verdier og hensynet til dagens nye rolleforventninger.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleKlaverlærerrollen : En teoretisk belysning av grunnlaget for å utforme dagens klaverlærerrolle i den kommunale musikkskolen.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-09-25en_US
dc.creator.authorHem, Anne Hestaden_US
dc.subject.nsiVDP::110en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Hem, Anne Hestad&rft.title=Klaverlærerrollen&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2002&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-36744
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo3381en_US
dc.identifier.bibsys022635483en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata