Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:59:04Z
dc.date.available2013-03-12T11:59:04Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005-05-20en_US
dc.identifier.citationSchultz, Nils Herman. Et Lydspor til Våre Liv?. Hovedoppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27036
dc.description.abstractAvhandlingen er en analyse av NRK Petres musikkprofil. Som en del av NRKs radiotilbud er det Petres oppgave å drive allmennkringkasting overfor aldersgruppen 15 til 30 år. Det statlige eierskapet gir kanalen et særskilt ansvar overfor norsk musikk, samtidig som lisensfinansieringen gjør at kanalen må kunne presentere et bredt, variert musikalsk tilbud som gir kanalen bred appell. På samme tid må kanalen konkurrere mot kommersielle radiostasjoner som ikke har det samme kulturelle ansvaret Petre har. På denne bakgrunn har kanalen valgt å legge seg på en linje som er bevisst alternativ i forhold til konkurrentene og samtidig er innovativ. Kanalens musikkprofil preges av genremessig bredde, store hits og smal musikk om hverandre, og et sterkt fokus på nye, norske artister. Formålet med denne oppgaven er å gi en dypere innsikt i de prosesser som ligger bak musikkutvelgelsen på Petre; forutsetningene for kanalens profilvalg, hvilke faktorer som påvirker avgjørelsene, hvordan kanalen forholder seg til norsk musikk og hvilke retningslinjer kanalens musikkansvarlige må forholde seg til, for på den måten å få en bedre forståelse av grunnlaget for Petres særegne musikkprofil. Faglig står avhandlingen et sted mellom medievitenskap på den ene siden og populærmusikkvitenskap på den andre. Fordi mitt utgangspunkt er musikkvitenskap var det viktig for meg å bevare et musikalsk perspektiv på oppgaven. Derfor har en forholdsvis stor del av oppgaven blitt viet til musikalske analyser. Analysene utvider perspektivet på undersøkelsen og gir den en musikalsk, empirisk dimensjon. Oppgavens temavalg og musikkvitenskapelige tilknytning plasserer den i en humanistisk forskningstradisjon, mens den kvalitative, intervjubaserte delen med sin tilknytning til Cultural Studies-tradisjonen, har forbindelser til samfunnsvitenskapene. Oppgaven er todelt. Den første delen er en utforskende, kvalitativ studie basert på intervjuer med Petres musikksjef Håkon Moslet og musikkprodusentene Mats Bugge og Jørgen Hegtsad, samt skriftlige kilder. I denne delen ser jeg først på radioformatering i et historisk perspektiv, hvor og hvordan det har oppstått og utviklet seg, hva som er hensikten med formatering og hva fenomenet rent konkret består av. Videre redegjør jeg for kanalens spillelistesystem, musikkredaksjonens sammensetning og formateringsprogrammet Selector. I tillegg kommer jeg inn på hvordan Petres musikkredaksjon konkret jobber med musikkutvalg, sammensetting av spillelister og deres daglige formateringspraksis. Avhandlingens andre del har et rent musikalsk fokus, og består av analyser av fire, til dels svært forskjellige, norske låter som alle lå på Petres A-liste i uke 38, høsten 2002. Det dreier seg om Maria Menas Blame It on Me, Jaga Jazzists Day, Remind Me med Røyksopp og Satyricons Fuel For Hatred. I analysene har jeg sett etter fellestrekk i form, oppbygging, harmonikk, rytmikk, produksjon og andre sentrale aspekter fordi jeg antar at årsaken til at kanalen klarer å fremstå med en distinkt, samlet profil til tross for genremangfoldet, ligger her. Hensikten med analysene er å se på kanalens formateringspraksis og musikkprofil med utgangspunkt i konkrete musikalske eksempler. De bidrar også til å gi et bilde av hvordan Petre bevisst bruker musikken i profileringen av seg selv. I tillegg viser analysene hvilke egenskaper en låt bør ha for å fungere i en moderne, hitformatert radiostasjon.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleEt Lydspor til Våre Liv? : En analyse av NRK Petres musikkprofil.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-09-25en_US
dc.creator.authorSchultz, Nils Hermanen_US
dc.subject.nsiVDP::110en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Schultz, Nils Herman&rft.title=Et Lydspor til Våre Liv?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-11802en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo27443en_US
dc.contributor.supervisorAnne Danielsenen_US
dc.identifier.bibsys051892065en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27036/1/Oppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata