Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:54:21Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-05-03en_US
dc.identifier.citationÅs, Ragnhild. Den ufarlege lærebokteksten. Hovedoppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/26783
dc.description.abstractDenne hovudfagsoppgåva er ein kritisk diskursanalyse av lærebokverket Bruer si framstilling av den norske språkstoda i samtida. Med utgangspunkt i to tekstutdrag ser eg nærare på kva for modellesarar tekstane etablerer og kva for røyndomsbilete av den norske språkstoda som vert skapt. Eg kjem fram til at to sentrale diskursar, lærebokdiskursen og språksforståingsdiskursen, får følgjer for utforminga av tekstane. Lærebokdiskursen skaper mellom anna ein modellesar som skal læra seg fakta om språkstoda i Noreg. Modellesaren er først og fremst ein som ikkje særleg begeistra over den norske språkstoda. Språkforståingsdiskursen gjer at tekstane i stor grad handlar om å formidla kunnskap om språket som system, og ikkje om språket i bruk. Språkstoda vert framstilt på ein tilsynelatande tilforlateleg og ufarleg måte. Eg konkluderer med at funna truleg heng saman med det ikkje er utvikla spesifikke didaktiske perspektiv på korleis ein skal gje meining til språkstoda i Noreg i samtida. Eg etterlyser meir refleksjon kring den norske språkstoda det vil seia endringar innafor språkforståingsdiskursen. Eit større fokus på (skrift)språket si rolle for kommunikasjon og meiningsskaping vil kunne føra til endringar innafor lærebokdiskursen.nor
dc.language.isonnoen_US
dc.titleDen ufarlege lærebokteksten : ein kritisk diskursanalyse av lærebokverket Bruer si framstilling av den norske språkstoda i samtidaen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-01-25en_US
dc.creator.authorÅs, Ragnhilden_US
dc.subject.nsiVDP::018en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Ås, Ragnhild&rft.title=Den ufarlege lærebokteksten&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-14234en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo40002en_US
dc.contributor.supervisorKjell Lars Bergeen_US
dc.identifier.bibsys061621579en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata