Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:54:01Z
dc.date.available2013-03-12T11:54:01Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-11-12en_US
dc.identifier.citationHoaas, Kristin Andvik. Særskrivingsmønstre. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/26705
dc.description.abstractHvorfor er det noen som skriver kjempe fint og bøtte kott når de mener kjempefint og bøttekott? I denne oppgaven undersøker jeg om det går an å finne mønstre i hvordan norske sammensetninger særskrives, og om disse mønstrene kan si noe om grunner til særskriving. Motivasjonen for dette er at jeg ønsker å gi en beskrivelse av særskriving som kan nyttiggjøres i skriveopplæringen i skolen. Kilden til særskriving er en diktat jeg holdt for tre norskklasser i videregående skole. Egenskaper jeg ser på ved de sammensatte ordene, er blant annet lengde, kompleksitet, ordklasse, ikke-norske ordstammer og innslag av forkortelser og tall. Metoden jeg har brukt, har jeg kalt ”manuell faktoranalyse”, hvor jeg deler inn ordmaterialet fra diktaten etter ulike variabler, og ser hva som samvarierer med mye eller lite særskriving. Informantene har også svart på spørreskjemaer hvor de er bedt om å selv vurdere hvorfor de særskriver. Undersøkelsene mine viser at særskriving er utbredt i informantgruppen, og at ordlengde, ordklasse og hva sammensetningene er sammensatt av (tall, forkortelser, norske og ikke-norske ordstammer) er relevant for at vi skal forstå hvorfor informantene særskriver noen sammensetninger, men samskriver andre. Informantenes egne vurderinger viser også at de i stor grad mangler et språk om språket, og at de i liten grad er i stand til å formulere begrunnelser for hvorfor noe skal være ett eller to ord.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleSærskrivingsmønstre : En kvantitativ og kvalitativ studie av VG1-elevers sær- og samskriving av sammensatte ord i norsken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-06-16en_US
dc.creator.authorHoaas, Kristin Andviken_US
dc.subject.nsiVDP::000en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Hoaas, Kristin Andvik&rft.title=Særskrivingsmønstre&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-21495en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo86817en_US
dc.contributor.supervisorJan Terje Faarlunden_US
dc.identifier.bibsys092646654en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/26705/1/Hoaas_Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata