Now showing items 1-1 of 1

  • Pedersen, Paul Hilmar (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Oppgaven handler om verdibasert ledelse og etikk i næringslivet. Verdibasert ledelse er en ledelsesform som synes å bli mer og mer aktuell i dagens næringsliv. En form for ledelse som er vesentlig annerledes enn den vi ...