Now showing items 1-1 of 1

  • Opsahl, Karen Sørbø (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    I denne masteroppgaven tar jeg for meg religion i dagens Kina, med fokus på de besøkende i kinesiske buddhisttempler. Er turismen religiøs? Hvordan påvirker turisme templenes religiøse sfære? Forholder de besøkende seg til ...