Now showing items 1-1 of 1

  • Oftebro, Eivind Kaldestad (Master thesis / Spesialoppgave, 2011)
    Språket vi bruker for å beskrive håp har både i teologien, i kirken og i det daglige et abstrakt preg, og kan dermed oppleves som noe fjernt og uhåndgripelig. Denne oppgaven går på leting etter et konkret håpsspråk i det ...