Now showing items 1-1 of 1

  • Oehninger-Storvoll, Gabriele Salome (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Taushetsplikten skal hindre at sensitive opplysninger om en pasient blir kjent for uvedkommende. Alle ansatte i den offentlige helse- og omsorgstjenesten er omfattet av taushetsplikt. Når det ligger flere pasienter på ...