Now showing items 1-1 of 1

  • Andreassen, Christine Josephine (Master thesis / Masteroppgave, 2020)
    Jeg har tatt for meg to perikoper fra tre barnebibler rettet mot aldersgruppen 10-12 år, og hatt et hovedfokus på fremstillingen av utfordrende gudsbilder. Jeg har valgt ut historien om tiende landeplage i Exodus, og om ...