Now showing items 1-1 of 1

  • Andersen, Kristin Bugge (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    I oppgaven utføres en analyse av Plan for trosopplæring med henblikk på hvorvidt den reflekterer «en ny tid». Planen analyseres i lys av hovedmomentene i Tore Laugeruds åndelig lengsel-strategi og Ken Wilbers integrale ...