Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:52:50Z
dc.date.available2013-03-12T11:52:50Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-05-13en_US
dc.identifier.citationPetersen, Gunvor Østerud. Maktrelasjoner, begjær og stigmatisering i Sigurd Hoels Trollringen (1958). Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/26599
dc.description.abstractMasteroppgaven er en tekstnær analyse av Sigurd Hoels roman "Trollringen" (1958). Det sentrale tema er konflikten mellom et reaksjonært bygdekollektiv og den heroiske hovedpersonen, Håvard, som vil frigjøre bygda fra åndelig, materiell og sosial tvang. Konflikten ender i at hovedpersonen blir mobbet, utstøtt og dømt uskyldig til døden. Mens denne romanen tradisjonelt har blitt behandlet med utgangspunkt i psykologiske teorier, er det her valgt en sosiologisk og sosialpsykologisk vinkling. I analysen står bygdekollektivet i sentrum, og hovedmålet er å undersøke hvilke krefter eller samfunnsmekanismer i denne bygda som gjør at Håvard støtes ut. I analysen av romanen benyttes sosiologiske og sosialpsykologiske teorier av bl.a. René Girard, Erving Goffman og Erich Fromm, Erling Roland og Eva Larsson. En viktig hypotese for arbeidet har tilknytning til det Girard kaller mimetisk begjær og syndebukkmekanismer. Romanen blir også forstått i lys av Goffmans studier i stigmatiseringsprosesser, av Roland og Larssons studier i mobbing og av Fromms ideer om frihetsdrøm og frihetsflukt. Sistnevnte motsetning er et av de mest grunnleggende temaene i Hoels forfatterskap. Oppgaven faller i to deler. I den første behandles Sigurd Hoels forfatterskap og romanen "Trollringen" i litteraturhistorisk sammenheng, som omfatter så vel eldre som nyere litteraturhistorier. Det legges særlig vekt på kontrastene mellom det moderne og historiske uttrykk i forfatterskapet. Videre undersøkes "Trollringens" tilblivelse og resepsjon, Hoels kilder til romanen, "Trollringens" historiske troverdighet, samtidsresepsjonen og behandlingen av "Trollringen" i litteraturforskningen. Den andre delen av oppgaven er viet en litterær analyse av romanen. Her gjøres det først rede for de teorier (jf. ovenfor) som legges til grunn for analysen. Dernest behandles romanens komposisjon, fortellerforhold og spenningskurve. De sosiale forhold i bygda og relasjonene mellom de ulike samfunnsgruppene blir analysert og studert i en historisk-sosial sammenheng. Hoveddelen av analysen behandler romanens personer, først og fremst hovedpersonenes ulike roller og funksjoner i romanen. De øvrige personene blir hovedsakelig behandlet som representanter for ulike sosiale gruppers maktinteresser. Analysen rundes av med en drøfting av romanens frihetsproblematikk og konkluderer med at Hoels forståelse av frihet vil forbli en utopisk drøm, så lenge den begrenses av motstand i menenskets eget sinn.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleMaktrelasjoner, begjær og stigmatisering i Sigurd Hoels Trollringen (1958)en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-08-27en_US
dc.creator.authorPetersen, Gunvor Østeruden_US
dc.subject.nsiVDP::042en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Petersen, Gunvor Østerud&rft.title=Maktrelasjoner, begjær og stigmatisering i Sigurd Hoels Trollringen (1958)&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-20001en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo75072en_US
dc.contributor.supervisorLiv Bliksruden_US
dc.identifier.bibsys082010226en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/26599/2/Masteroppgavexixnordiskxlitteratur.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata