Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:52:23Z
dc.date.available2013-03-12T11:52:23Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-11-07en_US
dc.identifier.citationSævareid, Heidi. Prinsesser og rebeller. Masteroppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/26592
dc.description.abstractSammendrag Hovedformålet med denne masteroppgaven er å utforske hvordan kjønnethet og kjønnsrollefremstilling kan fremtre i dagens ungdomslitteratur. Mange er opptatt av hvordan man skal få barn og unge til å lese, men jeg er mer opptatt av hvilke verdier bøkene for de unge formidler, og hvordan dette skjer. Ikke minst gjelder dette de kjønnsmessige dimensjonene i denne litteraturen. Hovedvekten skal ligge på nærlesing av noen få utvalgte samtidsromaner ut fra problemstillingen. Ettersom dagens ungdomslitteratur har røtter i ungdomssjangre fra 1900-tallet, er det naturlig å anvende et visst historisk perspektiv. I og med oppgavens tema er det også naturlig å trekke inn teorier fra kjønnsforskningen, både fra litteraturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig hold. Jeg vil altså basere meg på en tverrfaglig tilnærmingsmåte. Selv om jeg vil legge hovedvekten på romanenes kjønnsfremstilling, vil jeg også gi en bredere tolkning. Forståelsen av kjønnetheten må springe ut av en helhetlig forståelse av verkene, og ikke kun bygge på enkeltavsnitt som eksplisitt handler om kjønn. Jeg vil anlegge en symptomal lesemåte som peker på tekstenes skjulte verdiformidling. En ideologikritisk lesemåte består i å gå fra det eksplisitte budskapet til den implisitte idéen, fra en analyse på tekstens premisser til en analyse på andre premisser. Det er særlig denne siste lesemåten jeg vil konsentrere meg om i mine analyser. Jeg har valgt å se på litteraturen som mest henvender seg til jenter, for paradoksalt nok er det denne litteraturen som har fått minst oppmerksomhet i de senere år. Jeg har gjort følgende utvalg for min analyse: Ønskestjerne av Kjersti Scheen, Det du ser av Charlotte Glaser Munch, og Okkupert kjærleik av Ragnfrid Trohaug Ingen av romanene profilerer eksplisitt kjønnstematikk, men som alle realistiske fortellinger, søker de en viss virkelighetsspeiling. Kjønnsstereotypier er en del av virkeligheten. Spørsmålet er hvordan stereotypiene fremstår i bøkene, hvorvidt de vies oppmerksomhet, og om de problematiseres. Det kan tenkes at kjønnsrolleaspekter ikke er umiddelbart iøynefallende hvis oppmerksomheten ikke rettes dit hen under lesningen. Dette håper jeg å avdekke. Det har lenge vært alminnelig enighet om å være for likestilling. Derfor ville det være naturlig å vente seg at nye og frigjørende kjønnssystemer gjenspeiles også i ungdomslitteraturen, men mye kan tyde på at terrenget ikke stemmer med kartet. Jeg vil etterprøve en antakelse om at eksperimentering og fluktuerende kjønnsskildringer er vanligst i bøker for eldre tenåringer, og i bøker som vektlegger kunstneriske, litterære kvaliteter – med andre ord: mindre tilgjengelige bøker, dermed best egnet for ungdom som allerede har et reflektert forhold til litteratur. Sjangertilpassede bøker og bøker for yngre tenåringer tenderer mot mer fastlåste og stereotype kjønnsroller, kanskje ut fra en antakelse om at tradisjonelle kjønnsroller er mer gjenkjennelige og identifikasjonsdannende.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titlePrinsesser og rebeller : kjønnsfremstilling i tre norske ungdomsromaneren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-03-31en_US
dc.creator.authorSævareid, Heidien_US
dc.subject.nsiVDP::042en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Sævareid, Heidi&rft.title=Prinsesser og rebeller&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-18705en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo67291en_US
dc.contributor.supervisorHarald Bache-Wiigen_US
dc.identifier.bibsys080488595en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/26592/1/MicrosoftxWordx-xPrinsesserxogxrebellerxxfullstendigxversjon.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata