Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:52:14Z
dc.date.available2013-03-12T11:52:14Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-05-02en_US
dc.identifier.citationMatthews, Anna Hatløy. Idyll og oppvekst i bygdelitteraturen. Masteroppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/26566
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en analyse av Sigmund Løvåsens roman Nyryddinga (2003) sett i forhold til begrepet idyll. Det er få samtidsromaner som i dag kan sees i lys av en idyllisk tradisjon, og det er dette som er grunnlaget for min analyse. Begrepet idyll innebærer imidlertid en negativt ladet betydning, da det innenfor litteraturvitenskapen går for å være noe naivt og urealistisk, i motsetning til den mer vanlige betydningen av idyll som noe vakkert og tilnærmet perfekt. Jeg har i denne oppgaven forsøkt å argumentere for en nyansering av den kritiske bruken av begrepet idyll, for så å komme frem til en idyll som både er realistisk og virkelig, fordi det er et barn som forteller. Jeg mener at idyllen i Nyryddinga er mulig nettopp fordi det er et barn som forteller, som dermed har begrenset kunnskap utenom det fortalte, og som lever under de forutsetningene som kjennetegner idyllen. I Nyryddinga blir fortellingen formidlet gjennom en elleve år gammel gutt, med en voksen leser som mottager av historien. Forholdet mellom voksne og barn er dermed avgjørende for hvordan romanen oppfattes. I analysen av fortelleren, forfatterpersonen og leserpersonen har jeg benyttet Morten Nøjgaards begreper og verktøy fra narrativ analyse. Språket i romanen skal være en elleveårings språk, men det er helt klart at en voksen formidlerinstans står bak barnets fortelling. Hvordan dette forholder seg tar jeg for meg i første del av oppgaven. Mikhail Bakhtins oppfatning av idyllkronotopen i romanen har vært avgjørende i forhold til min analyse av idyll i Nyryddinga. Idyllens kronotop vektlegger spesielt forholdet mellom et konkret avgrenset område – plassen – og den sykliske tidsrytmen som preger idyllen. Idyllens romaner har også elementer av tre ulike typer idyll, nemlig arbeidsidyll, familieidyll og kjærlighetsidyll. Jeg har sett på forekomsten av disse typene idyll i Nyryddinga, i oppgavens andre del. I del tre av oppgaven har jeg gjort et utvalg av tekster innenfor betegnelsen tradisjonell norsk bygdelitteratur, som alle kan knyttes til idyll generelt og Nyryddinga spesielt. Her er det Bjørnsons Bondefortellinger, Hamsuns Markens grøde og Vesaas’ Det store spelet som har stått i fokus, og jeg viser hvordan disse romanene danner en tradisjon som har fellestrekk med idyllen i Nyryddinga. I motsetning til den idylliske bygdeskildringen står den langt nyere retningen i norsk litteratur som går under betegnelsen skittenrealisme. Skittenrealismen viser den anti-idylliske siden av bygda og jordbruket innenfor litteraturen, hvor forfallet og fraflyttingen er dominerende. Også denne fremstillingen av den norske bygda er med på å belyse hvordan idyllen i Nyryddinga fremtrer – som noe annerledes innen samtidslitteraturen. Gjennom en større kontekst viser Nyryddinga seg, ikke bare som en videreføring av tradisjonell idyll, men også som en ny idyll som skiller seg fra den tradisjonelle litteraturen ved å gi et annet og virkelighetsnært bilde av bygda i dag, uten å være en reaksjon på sin egen samtid.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleIdyll og oppvekst i bygdelitteraturen : en analyse av Sigmund Løvåsens Nyryddingaen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-01-28en_US
dc.creator.authorMatthews, Anna Hatløyen_US
dc.subject.nsiVDP::042en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Matthews, Anna Hatløy&rft.title=Idyll og oppvekst i bygdelitteraturen&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-17559en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo58240en_US
dc.contributor.supervisorPer Thomas Andersenen_US
dc.identifier.bibsys080122868en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/26566/2/Masteroppgavenx-xPDF.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata