Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:52:24Z
dc.date.available2013-03-12T11:52:24Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005-10-07en_US
dc.identifier.citationHomdrum, Hege. Debut og kritikk. Hovedoppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/26496
dc.description.abstractHvordan blir prosadebutanter anmeldt? I denne oppgaven har jeg analysert anmeldelser av prosadebutanter på 1990-tallet, og undersøkt hvilke tendenser som gjør seg gjeldende i anmeldelser av debutanter. Dette er de "nye stemmene" uten den kulturelle kapitalen (de fleste) Pierre Bourdieu hevder er viktig i det kulturelle feltet. Det er derfor særlig interessant å undersøke hvordan disse blir mottatt av anmeldere. Hensikten er ikke å lage verken anmelderprofiler eller profil av aviser. Heller ikke kjønnsaspektet er vektlagt, da dette er behandlet i tidligere oppgaver. Jeg har i den utstrekning det har vært mulig, lagt vekt på at debutantene har gitt ut bøker senere, og at bøkene i utvalget er veldig forskjellige. Jeg har fokus på kriterier, med utgangspunkt i Monroe Beardsleys og Jørgen Dines Johansens kriterier for vurdering av estetisk verdi. Sistnevnte har kommunikasjon tekst/leser som et viktig element. Sentral er også Hans Robert Jauss' resepsjonsteori, og Jan Mukarovskys teori om den estetiske verdien som et sosialt faktum. De fleste anmelderne omtaler selve debuten, men i bare 22 av tilfellene av i alt 80 anmeldelser, signaliserer denne omtalten en vurdering. Det kan ikke trekkes den slutningen på bakgrunn av materialet at anmelderne har spesielle forventninger til debutanter. Av materialet kommer det fram at det genetiske kriteriet (herunder originalitet), danner grunnlaget for vurdering av debutanter. Dette kriteriet ble benyttet i 66 av til sammen 80 anmeldelser. Det foregår en form for sammenligning i 35 anmeldelser, og originalitetskriteriet blir brukt i 33 anmeldelser. Anmelderne har i relativt liten grad benyttet de spesifikt estetiske kriteriene i bedømmelsen. I dette materialet ble kriteriene brukt i 37 av 80 anmeldelser. De tre kriteriene som Beardsley hevder er nødvendig for å gi en helhetlig estetisk vurdering av et verk, ble ikke i et eneste tilfelle benyttet samtidig i en og samme anmeldelse. Kriteriene ble benyttet enkeltvis, og bare i noen tilfeller begrunnet. Dette viser et svakt tekstanalytisk grunnlag for anvendelsen av kriteriene, som Per Thomas Andersen uttrykker det. Anmelderne orienterer seg i retning av Dines Johansens og Jauss' litteratursyn, hvor dialog og kommunikasjon tekst/leser, står sentralt. De beveger seg altså bort fra Beardsleys og nykritikernes syn om at den estetiske normen ligger i selve verket.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleDebut og kritikk : en analyse av bokanmeldelser av prosadebutanter på 1990-talleten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-03-22en_US
dc.creator.authorHomdrum, Hegeen_US
dc.subject.nsiVDP::042en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Homdrum, Hege&rft.title=Debut og kritikk&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-12005en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo31163en_US
dc.contributor.supervisorIrene Engelstaden_US
dc.identifier.bibsys060312033en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata