Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:52:37Z
dc.date.available2013-03-12T11:52:37Z
dc.date.issued1999en_US
dc.date.submitted2002-10-01en_US
dc.identifier.citationSkramstad, Tone. Oslocirkumferensen og språklig regionalisering. . Hovedoppgave, University of Oslo, 1999en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/26491
dc.description.abstractUndersøkelsen min om oslocirkumferensen og språklig regionalisering har jeg konsentrert om forholdet mellom språk og normer hos ungdommer på Hadeland. Jeg har foretatt en metodetriangulert undersøkelse: Gjennom å kombinere spørreskjemaundersøkelse med etterfølgende intervjuer med et utvalg av informantene, har jeg brukt kvantitative og kvalitative metoder. Som et utgangspunkt ønsket jeg å undersøke om oslomålet vinner terreng blant språkbrukere på Hadeland, og informantgruppen jeg valgte er ungdommer. Jeg foretok innsamling av materialet på fem skoler, og både ungdomsskolen og den videregående skolen er representert. Undersøkelsen min har et stort og omfattende feltarbeid. Med det store innsamlede datamaterialet, hadde jeg muligheten til å undersøke en rekke forhold, men jeg har måttet foreta et utvalg her. Derfor har jeg ikke lagt hovedvekten i denne undersøkelsen på språket, men like mye på de språklige normidealene til ungdommene. Gjennom undersøkelsen kom jeg fram til at oslomålet vinner terreng blant språkbrukere på Hadeland., slik at oslocirkumferensen strekker seg også til nord på Hadeland. Men det ser ikke ut til at det entydig er Oslo øst-dialekten som vinner fram. Også Oslo vest-dialekten er i bruk på Hadeland. Det kan se ut som om ungdommenes språklige strategier er avhengige av flere forhold, slik som foreldrenes bakgrunn, venner, sosiale interessefelt og kontakt med Oslo. Sentralt i avhandlingen står diskusjoner omkring begreper og bruk av teori og metode i sosiolingvistisk forskning. Med undersøkelsen viser jeg at språklig regionalisering ikke nødvendigvis foregår i form av urban hopping. På bakgrunn av undersøkelsen problematiserer jeg derfor den språklige regionaliseringsprosessen.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleOslocirkumferensen og språklig regionalisering. : en metodetriangulert undersøkelse av språk og normer hos ungdommer på Hadeland.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-01-04en_US
dc.creator.authorSkramstad, Toneen_US
dc.subject.nsiVDP::042en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Skramstad, Tone&rft.title=Oslocirkumferensen og språklig regionalisering. &rft.inst=University of Oslo&rft.date=1999&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-7879en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo2621en_US
dc.identifier.bibsys040245217en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/26491/1/Hovedfagsoppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata