Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:50:48Z
dc.date.available2013-03-12T11:50:48Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-06-01en_US
dc.identifier.citationBitta, Karima. Marokkanskarabisk/norsk kodeveksling i Oslo. Hovedoppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/26361
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om språkkontakt, spesielt det som skjer når to språk blir brukt side om side i den samme sosiale konteksten, altså det som omtales i faglitteraturen som kodeveksling (KV). Hovedvekten, likevel, skal ligge på det strukturelle aspektet ved norsk/marokkanskarabisk (MA) kodeveksling, spesielt integreringsstrategien tospråklige arabisktalende marokkanere tar i bruk ved veksling av norske verb. I sin Ph.D avhandling fra 1998, rapporterer Louis Boumans at nederlandske verb i nederlandsk/MA kodeveksling integreres ved hjelp av en parafrasekonstruksjon do-konstruksjon, hvor et MA hjelpeverbliknende dar/ydir settes sammen med et nederlandske infinitiv, og sammen utgjør de et sammensatt tospråkligverb compound blingual verb. Denne strategien er forskjellig fra hvordan MA i møte med fransk integrerer franske verb på og der MA infleksjonsaffikser (bøyningsformativer) festes direkte på verbstammen. Forklaringen på denne forskjellen kan hevdes å ha med språkspesifikke egenskaper ved nederlandske og franske verb, likevel hevder Boumans at en språkspesifikk forklaring er usannsynlig. Han sier videre at det er plausibelt å anta at de forskjellige sosiale settingene i Nederland versus Nord-Afrika fører til forskjellige strategier for innsetting av fremmede verb, og derfor postulerer han hypotesen om at parafrasekonstruksjonr i KV er karakteristisk for migrant tospråklighet i moderne industrialisert samfunn. Han deler på denne måten språkkontaktsituasjonen i to, slik at man får hjemlig kodevekslingskontekst kontra diaspora kodevekslingsskontekst. Hver av disse kontekstene utløser, eller favoriserer en bestemt type verbintegreringsstrategi. Jeg tar utgangspunkt i Boumans (1998) hypotese som peker på at forskjellen i sosiolingvistisk kontekst har betydning for måten tospråklige integrerer fremmede verb på, spesielt at bruk av do-konstruksjon er karakteristisk for imigrant tospråklighet i moderne industrialiserte samfunn (diaspora kodeveksling). Norge utgjør uten tvil en slik sosiolingvistisk kontekst Boumans sikter til og dermed er det rimlig å forvente (om hypotesen er sann), at norske verb i norsk/MA KV blir integrerte ved hjelp av en do-konstruksjon. Forskningspørsmålet blir da: Hva slags verbintegreringsstrategi bruker marokkanere i Norge? På denne måten får jeg testet om Boumans hypotese og dets inplikasjoner stemmer med KV-situasjonen i Norge, og dermed kan hypotesen bekreftes eller avkreftes i den norske konteksten.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleMarokkanskarabisk/norsk kodeveksling i Oslo : norske verb i marokkanskarabiske konstruksjoneren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-11-08en_US
dc.creator.authorBitta, Karimaen_US
dc.subject.nsiVDP::039en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Bitta, Karima&rft.title=Marokkanskarabisk/norsk kodeveksling i Oslo&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-16956en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo61321en_US
dc.contributor.supervisorElizabeth Lanza, Rolf Theil og Gunvor Mejdellen_US
dc.identifier.bibsys071621245en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/26361/1/Karimaoppgava10_xkarimaRettx.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata