Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:48:01Z
dc.date.available2013-03-12T11:48:01Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-11-11en_US
dc.identifier.citationGreibesland, Nina. Фразеологизмы обозначающие интеллектуальные способности . Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/26208
dc.description.abstractFraseologismer har en spesiell plass i det russiske språket. Faste uttrykk er mye i bruk og er en uerstattelig del av leksikonet til enhver russer og berører alle aspekter ved livet. I denne oppgaven er det samlet (ved hjelp av forskjellige ordbøker) over ett hundre fraseologismer. Noen av de utvalgte fraseologismene fremstår i form av to ord bundet sammen, noen ser ut som en stor setning (poslovicy), men alle har en ting til felles - de benevner menneskets intellektuelle egenskaper. I den teoretiske delen er det forsøkt å finne ut av hvilken plass fraseologismer generelt har i språkets system. De har mye til felles med ord, men innehar likevel mange spesielle trekk som gir grunn til å separere dem i en egen gruppe. Vi finner mye uenighet blant forskere angående fenomenets definisjon, status, funksjon og inndeling. Men noen trekk er essensielle for alle fraseologismer: de oversettes vanskelig til andre språk, kan ikke deles uten å miste sin mening, har alltid to betydninger: en åpenbar og en "tilslørt"... Når det gjelder analyse av den utvalgte gruppen " menneskets intellektuelle egenskaper", er det ikke tilstrekkelig å plassere eksemplene på en skala fra "dum" til "klok". Det varierer hvor sterke følelser uttrykket kan gjengi, hvor idiomatisk det er. Det finnes også forskjellige nivåer av egenskapens intensitet. Vi finner ut at uttrykkene med negativ ladning er dominerende i antall forhold til de med positiv ladning. Etter dette kan man trekke den konklusjonen at i det russiske språk bruker man fraseologismer for å kritisere den dumme oftere enn for å rose den kloke. Gjennomgangen av materialet gav en mulighet til å foreslå en ny type klassifisering: basert på hva slags konseptuel informasjon utrykkene innehar. Materialet indikerer også hvilke typiske trekk ved menneskelig atferd som ansees som henholdsvis positive og negative i det russiske språk.nor
dc.language.isorusen_US
dc.titleФразеологизмы обозначающие интеллектуальные способности : Фразеологизмы русскогo языка обозначающие интеллектуальные способности человекаen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-12-01en_US
dc.creator.authorGreibesland, Ninaen_US
dc.subject.nsiVDP::028en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Greibesland, Nina&rft.title=Фразеологизмы обозначающие интеллектуальные способности &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-25780en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo96734en_US
dc.contributor.supervisorJan Ivar Bjørneflatenen_US
dc.identifier.bibsys114909253en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/26208/1/GreibeslandOppgavekomplett%5B1%5D.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata