Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:48:18Z
dc.date.available2013-03-12T11:48:18Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-09-22en_US
dc.identifier.citationØiestad, Andreas. Nominativ singularis på -e i gamle Novgorod. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/26207
dc.description.abstractNominativ singularis (Nsg) -e i den maskuline o-deklinasjonen har innan slavistikken vore kjend som eitt av dei mest særmerkte trekka i nordrussiske dialektar sidan 1800-talet. Dette i motsetnad til Nsg på -jer i alle andre slaviske dialektar. Det har blitt lansert fleire hypotesar om opphavet til denne endinga sidan 1800-talet. Oppdaginga av neverbreva i Novgorod på 50-talet gjorde at kjeldetilfanget for og forståinga av dialekten der auka vesentleg. Såleis har det sidan 80-talet blitt presentert minst 5 nye forklaringar av denne nominativen på -e. I denne oppgåva analyserer eg dei ulike hypotesane om opphavet til denne endinga. På bakgrunn av desse analysane avviser eg -e som ein lydrett refleks av *-os – altså fonetiske forklaringar. Dessutan er det mykje som talar for at vokativendinga -e ikkje kan vere opphavet til nominativen på -e. W. R. Vermeer og V. B. Krys´ko lanserte tidleg på 90-talet ideen om at -e kan kome frå nominativ singularis *-e i jo-deklinasjonen. Per i dag ser dette ut til å vere den beste løysinga på problemet. Men ingen av desse – og heller ingen andre – kan seiast å ha ei tilfredsstillande forklaring av den belagde nominativen -jer i jo-stammane (i motsetnad til -e i o-stammane). Dette er eit problem fordi o- og jo-stammane viser ei svært konvergerande utvikling i dei eldste tekstane frå Novgorod. Såleis må ei endring Nsg *-e > -jer i jo-stammane ha ein motivasjon som ikkje er til stades i o-stammane. I denne oppgåva legg eg fram ei tolking av dette problemet som kan seiast å styrkje forklaringa til Vermeer og Krys´ko, og spesielt sistnemnde sin versjon.nor
dc.language.isonoren_US
dc.titleNominativ singularis på -e i gamle Novgorod : – ei historiografisk tilnærmingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-09-09en_US
dc.creator.authorØiestad, Andreasen_US
dc.subject.nsiVDP::028en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Øiestad, Andreas&rft.title=Nominativ singularis på -e i gamle Novgorod&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-25775en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo94994en_US
dc.contributor.supervisorJan Ivar Bjørnflatenen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/26207/1/masterferdig.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata