Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:45:34Z
dc.date.available2013-03-12T11:45:34Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-05-11en_US
dc.identifier.citationSalicath, Kjersti Merete. Brønnen, biografien og almanakken - lesbisk kjærlighet anno 1928. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/26126
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en komparativ analyse av Virginia Woolfs Orlando, Radclyffe Halls The Well of Loneliness og Djuna Barnes' Ladies Almanack med fokus på skildringer av lesbisk kjærlighet. Alle disse verkene ble utgitt i 1928 noe som skulle tilsi at det finnes en rekke fellestrekk. Oppgaven peker på likheter i tematikk, fremstilling av kjønn og spesielt billedbruk. Masteroppgaven er delt inn i fem deler; i den første delen tar jeg for meg teori om karakterer og teori om kjønn. I kapitelet om teori om fremstilling av litterære personer eller karakterer, gjør jeg rede for en rekke begreper knyttet til karakterisering i litterære tekster. Deretter følger en redegjørelse for noen av de viktigste begrepene knyttet til kjønnsteori: essensialisme og konstruktivisme og performativ fremstilling av kjønn. Så følger en selvstendig analyse av hver av de tre verkene. I analysen av Orlando gjør jeg etter en kort presentasjon av romanen og forfatterens forhold til biografisjangeren, en personanalyse av hovedpersonen i romanen. Deretter følger en tematisk analyse av Woolfs roman med fokus på de skjulte skildringene av lesbisk kjærlighet. Her gjør jeg rede for noen av de litterære bildene som brukes for å formidle dette, som for eksempel bilder på fugler og referanser til orienten. I analysen av The Well of Loneliness presenterer jeg først romanen, før jeg gjør rede for personkonstellasjonene i teksten. Deretter analyserer jeg verket tematisk med spesiell vekt på litterære bilder av spøkelser og Marie Antoinette. I delen om den siste av verkene jeg tar for meg, Ladies Almanack, presenters først kort-romanen. Så følger en tematisk analyse med fokus på såkalt kvinneskrift og fremstilling av kjønn. I den siste delen foretar jeg en sammenliknende analyse av de tre verkene hvor jeg viser likheter og forskjeller og fokuserer spesielt på verktøyene forfatterne benytter for å vise den lesbiske kjærlighetstematikken. Her peker jeg på hvordan de tre romanene til en viss grad benytter seg av samme billedbruk. Samtidig viser jeg spennvidden i hvordan kjønn er fremstilt.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleBrønnen, biografien og almanakken - lesbisk kjærlighet anno 1928 : en sammenliknende analyse av Woolfs Orlando, Halls The Well of Loneliness og Barnes' Ladies Almanack med fokus på beskrivelser av lesbisk kjærligheten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-11-13en_US
dc.creator.authorSalicath, Kjersti Mereteen_US
dc.subject.nsiVDP::041en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Salicath, Kjersti Merete&rft.title=Brønnen, biografien og almanakken - lesbisk kjærlighet anno 1928&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-23110en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo91653en_US
dc.contributor.supervisorTone Selboeen_US
dc.identifier.bibsys093738498en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/26126/1/Kjersti_Salicath.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata