Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:46:09Z
dc.date.available2013-03-12T11:46:09Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-09-09en_US
dc.identifier.citationBergesen, Marianne Schibbye. Apori og vaneendring i tre teatertekster av Jon Fosse. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/26109
dc.description.abstractI denne analysen tar jeg utgangspunkt i at, tekster skrevet for teater i dag – i tråd med endrete teatrale praksiser – har endret sitt estetiske utrykk, og dermed også sin påvirkning på publikum. Jeg har nærlest tre teatertekster av Jon Fosse: Natta syng sine songar, Dødsvariasjonar og Skuggar, for å påvise hvordan dagens tekster skrevet for teater har endret seg med tanke på karakterenes plass i tid og rom og hvordan dette påvirker mottakerens estetiske erfaring. Etter min mening er dette endringer som betinger at vi har ett nytt begrepsapparat, slik at vi kan si noe om nye tekster skrevet for teater. I lesningen av Natta syng sine songar tar jeg utgangspunkt i det absolutte dramaets komponenter som nåtid, den mellommenneskelige dialog og handlingens gang for å si noe om utviklingen av figurenes forandrete posisjon i dagens teatertekster. Jeg påviser at konflikten ikke lenger blir spilt ut mellom figurene, men at det isteden oppstår aporetiske mellomrom, mellom det som sies og det som forblir usagt. I Dødsvaraiasjonar har jeg konsentrert meg om Fosses doble figurer, som opererer simultant i rommet. Her får vi ett sett med virksomme, snakkende figurer og ett sett uvirksomme, tause figurer. Da oppstår det en visuell virkning der de doble figurene sees i flere faser av livet samtidig. I tillegg oppnås det en tidseffekt der figurene kommuniserer med repeterende ordvekslinger og poetiske rytmer. Dette fenomenet i Fosses teatertekster - der det både finnes en visuell effekt og en tidseffekt - kaller jeg for et tidslandskap. I Skuggar tar jeg utgangspunkt i leserens perspektiv og spør hvordan leseren kan erfare effekten av Fosses tidslandskap. Her bruker jeg John Deweys leserorienterte teorier om estetisk erfaring og rytmer for å si noe mer om effekten av Fosses teatertekster. Ved hjelp av teatervitenskapelige teoretikere som Hans-Thies Lehmann, Elinor Fuchs og Niels Lehmann påviser jeg at Fosses teatertekster har endret estetisk uttrykk.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleApori og vaneendring i tre teatertekster av Jon Fosse : en nærlesning av Natta syng sine songar, Dødsvariasjonar og Skuggaren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-05-13en_US
dc.creator.authorBergesen, Marianne Schibbyeen_US
dc.subject.nsiVDP::041en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Bergesen, Marianne Schibbye&rft.title=Apori og vaneendring i tre teatertekster av Jon Fosse&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-20751en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo84051en_US
dc.contributor.supervisorDrude von der Fehren_US
dc.identifier.bibsys092432956en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/26109/2/Masteroppgave.xMariannexSchibbyexBergesen.xTittel.xAporixogxvaneendringxixtrexteaterteksterxavxJonxFosse.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata