Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:45:24Z
dc.date.available2013-03-12T11:45:24Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-09-01en_US
dc.identifier.citationPareliussen, Hans. "To understand me, you'll have to swallow a world". Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/26108
dc.description.abstractSalman Rushdies roman The Satanic Verses skapte strid og utløste debatt og vold verden over da den ble utgitt i 1988. Forfatteren ble anklaget for blasfemi og dømt til døden av Ayatollah Khomeini. I debatten som fulgte, kunne man observere motstridende oppfatninger om hva litteratur skal være, og det hele bunnet i en diskusjon om boken skulle leses som historiskeskriving eller som en roman. Spørsmålet om denne bokens sjanger aktualiseres slik av dens unike resepsjonshistorie. Med utgangspunkt i Bakhtins teori om romanen som en form som kan romme alt, argumenterer jeg for at Rushdies roman er ”uren” og har trekk fra mange sjangre. Jeg analyserer to av disse ut i fra begrepene om fantastisk litteratur og historiografisk metafiksjon. Begge teoriene kan sies å dreie seg om hvordan litteraturen forstår og formidler virkeligheten, og jeg viser her at Rushdies fortelling baserer seg på selvmotsigelser og paradokser, representert ved mottoet ”it was so, it was not”. Den innstillingen gjør seg også utslag i at romanen til slutt ”nuller” ut sine egne påstander og på den måten fremviser relativitetens sannhet. Dette gjør fortelleren i romanen interessant. Ved å stadig underminere det han selv sier, fremstår fortelleren som upålitelig. Han er tidvis godt synlig i teksten og driver et spill med leseren der han utgir seg for å være noe annet enn det han er. Mens han gir sterke hint om at han er selveste Satan, er det mye som tyder på at han heller bør oppfattes som en immigrant. Denne koblingen mellom ondskap og fremmedhet som fortelleren skaper, trekker jeg videre i en analyse av romanens tematikk. Her argumenter jeg for at bokens diskusjon om det onde og det gode egentlig handler om renhet og urenhet. Gjennom falske logiske slutninger hos karakterene, sidestilles begreper som ikke har noe med hverandre å gjøre. Romanen fremviser på den måten en rasistisk sammenblanding av moral og identitet. Samtidig, som hos karakteren Zeeny Vakil, settes det opp alternative tanker, som er inspirert av hinduistisk virkelighetsforståelse. Pluralisme og hybriditet gjøres til et alternativ til absolutistiske tanker om kulturell renhet. Oppgaven posisjonerer seg nærmere det feltet av litteraturvitenskapen som beveger seg mot cultural studies, enn den strengt autonomi-estetiske og retoriske retningen. Først og fremst er dette gjort ut i fra den oppfatningen at denne litteraturen vanskelig kan forstås uten å ta inn over seg perspektiver fra flere hold. I forlengelsen av dette, setter jeg avslutningsvis The Satanic Verses inn i en større sammenheng og viser hvordan romanen aktualiserer Goethes begrep om verdenslitteratur.nor
dc.language.isonoben_US
dc.title"To understand me, you'll have to swallow a world" : urenhet og ny-het i Salman Rushdies The Satanic Versesen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-05-12en_US
dc.creator.authorPareliussen, Hansen_US
dc.subject.nsiVDP::041en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Pareliussen, Hans&rft.title="To understand me, you'll have to swallow a world"&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-20749en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo83411en_US
dc.contributor.supervisorIrene Iversenen_US
dc.identifier.bibsys092428290en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/26108/1/HPareliussenxLIT4390.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata