Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:45:51Z
dc.date.available2013-03-12T11:45:51Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-05-16en_US
dc.identifier.citationLarsen, Dag Eivind Undheim. Finnes det ingen grenser?. Hovedoppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/26055
dc.description.abstractOppgaven er et forsøk på å gjenopplive aspekter ved Käte Hamburgers fiksjonsteoretiske logikk, noe som innebærer en formulering av et restriktivt fiksjonsbegrep. Bakgrunnen for dette har sitt utspring i en pragmatisk vending som preger forståelsen av fiksjon, ikke bare innen litteraturteorien, men også innen den filosofiske diskursen. I denne sammenhengen synes det viktig å teste ut Käte Hamburgers teori. Ikke bare fordi denne teorien kan sies å ha blitt glemt, men snarere fordi den, ifølge Rolf Reitan, aldri er blitt diskutert. I det første kapitlet får vi en gjennomgang av ulike definisjoner av fiksjonsbegrepet i et forsøk på å lokalisere problemet. I forlengelse av disse definisjonene blir det gitt en analyse av det som kan kalles et ekspansivt fiksjonsbegrep . Videre gis det en presentasjon av Käte Hamburgers fiksjonsteori, som legger grunnlaget for tanken om et restriktivt fiksjonsbegrep. Det restriktive fiksjonsbegrepet er ment å fungere som et alternativ til det ekspansive. For å kunne teste ut tesen om det restriktive fiksjonsbegrepet, blir det foretatt en grunnleggende drøfting som er strukturert rundt fire problemfelt. Her diskuteres problemstillinger som reises i forlengelse av Hamburgers fiksjonsteori, ikke minst blir tesen om det restriktive fiksjonsbegrepet underkastet en gjennomgripende kritikk. I problemfeltet Fiksjon versus virkelighet diskuteres teorier som behandler forholdet mellom fiksjon og virkelighet som kan kalles pragmatiske. Denne diskusjonen leder over i et nytt problemfelt, nemlig mimesis . Her blir Hamburgers fortolkning av mimesisbegrepet drøftet mot alternative fortolkninger. Diskusjonen av begrepet mimesis aktualiserer et nytt problemområde kalt atemporalitet versus historisitet . Her blir Hamburgers ahistoriske syn på fiksjonsbegrepet diskutert i relasjon til tekster av Michel Foucault og Peter Bürger. Til slutt munner drøftingen ut i en diskusjon omkring utsagnet og subjektsbegrepet . Her blir Hamburgers teori om virkelighetsutsagnet problematisert ved hjelp av Foucaults utsagnsteori. Imidlertid viser det seg at problematikken knyttet til utsagnsbegrepet også setter i spill en diskusjon av subjektsbegrepet. I forlengelse av denne utdypende drøftingen blir det restriktive fiksjonsbegrepets operasjonalitet testet ut i forhold til tre verk fra den litterære modernismen. Her blir det klart at fiksjonsbegrepet er hensiktsmessig på flere måter, men det er ikke i stand til å løse alle problemer. Likevel er det rimelig å hevde at det restriktive fiksjonsbegrepet virker modererende på den ekspansive forståelsen av fiksjon som er rådende i dagens litteraturvitenskap.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleFinnes det ingen grenser? : et forsøk på å gjenopplive Käte Hamburgers fiksjonsteoretiske logikken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-02-27en_US
dc.creator.authorLarsen, Dag Eivind Undheimen_US
dc.subject.nsiVDP::041en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Larsen, Dag Eivind Undheim&rft.title=Finnes det ingen grenser?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-17631en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo59829en_US
dc.contributor.supervisorKjersti Baleen_US
dc.identifier.bibsys071550135en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata