Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:47:09Z
dc.date.available2013-03-12T11:47:09Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-05-14en_US
dc.identifier.citationBurø, Elisabeth. Barnefiguren som litterært grep i Arundhati Roy's The god of small things. Hovedoppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/26050
dc.description.abstractSynopsis Arundhati Roy’s roman The God of Small Things kom ut i 1997 og skildrer en indisk families brutale skjebne. Hovedperspektivet er lagt til to syv år gamle barn, men romanen fremstår som mye mer enn en ren barneskildring. I denne oppgaven ville jeg prøve ut en hypotese om at barnekarakterene Estha og Rahel fungerer som et litterært grep, som kan få frem spesielle forhold ved den verden som fremstilles i The God of Small Things. For å finne ut mer om dette har jeg blant annet stilt følgende spørsmål; Hvorfor har to barn fått en så sentral rolle i The God of Small Things? Hva får barneperspektivet fram ved romanen som ellers ikke ville kommet i fokus? Og, hvilke muligheter skaper barnefiguren som litterært grep? Jeg har kommet fram til at Estha og Rahel fungerer som formidlere i romanen. Fordi de som barn uttrykker voksne tema blir de et slags medium. Barnet blir et uskyldig øyenvitne som i mangel av sosial posisjon kan uttale seg ærlig og oppriktig om noe slik som det egentlig er. Med dette alternative blikket blir det budskapet som teksten ønsker å formidle tydeligere, og det kan være en grunn til at de har fått en så sentral rolle i romanen. Barna uttrykker og konkretiserer den usagte og udefinerbare uroen de voksne karakterene opplever overfor kultur, politikk, kjærlighet, tilhørighet og identitet. Det undertrykte og fortapte barnet skaper en parallell til den undertrykte og fortapte voksne. Den voksne uttrykker seg selv og sine konflikter gjennom barnet. Barnefiguren skaper flere viktige muligheter i teksten. Den kan fungere som en slags maske som omskriver de voksnes kriser og konflikter og gjør at vi aksepterer ting vi ellers ikke ville ha gjort. Teksten kan ved hjelp av barnefiguren overskride tabuer eller grenser uten at det nødvendigvis oppfattes som forbudt eller urimelig. Dette ser vi for eksempel i en mye omtalt incestscene i romanen mellom Estha og Rahel som voksne. Nettopp fordi Estha og Rahel er fjerne for oss som voksne, har de, som jeg argumenterer i oppgaven, beholdt sin funksjon som barnefigur også som voksne. De står derfor i en særstilling der de kan bryte etablerte lover og regler uten at vi opplever det som forbudt. Dette mener jeg er barnefigurens aller viktigste funksjon i The God of Small Things. Samtidig som barnefiguren blir del av en motsetning mellom for eksempel det uskyldige og det brutale, kan den også plasseres et sted midt i mellom i rollen som forhandler. Barnefiguren går da ut av en uskyldstilstand og får en byrde. Som forhandler forsøker barnefiguren å skape et kontaktpunkt mellom to opposisjoner. Ved å ta til seg det brutale eller det triste blir barnet selv en del av det, og det oppstår en slags forening. Når Rahel og Estha formidler tema rundt død og vold oppleves denne informasjonen som mer ufarlig. Fokuset på barnefiguren mener jeg åpner opp for en bredere lesning av The God of Small Things, som oftest blir knyttet til det postkoloniale. Gjennom barnets avgjørende perspektiv blir problematikken og konfliktene som tas opp mer allmengyldige og mer fokusert på det mellommenneskelige.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleBarnefiguren som litterært grep i Arundhati Roy's The god of small thingsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-01-04en_US
dc.creator.authorBurø, Elisabethen_US
dc.subject.nsiVDP::041en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Burø, Elisabeth&rft.title=Barnefiguren som litterært grep i Arundhati Roy's The god of small things&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-17613en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo59588en_US
dc.contributor.supervisorAnne Birgitte Rønningen_US
dc.identifier.bibsys080013465en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/26050/2/ElisabethBuro.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata