Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:46:51Z
dc.date.available2013-03-12T11:46:51Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-09-12en_US
dc.identifier.citationKalveland, Liv. Litteraturhistorielesing. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/25885
dc.description.abstractUt frå ulike litteraturhistoriografiske undersøkingsområde, studerer eg fire verk som presenterer indisk engelskspråkleg litteraturhistorie. Bakgrunnen for oppgåva er eit ynske om å utforske sjangeren litteraturhistorie, særleg i samband med at det er nytta som referanselitteratur og didaktisk litteratur. Litteraturhistorie er eit omdiskutert tema innan litteraturvitskapen, men her vil eg freiste å finne ut korleis ein kan lese slik litteratur, trass problema det inneber. Eg går først gjennom ulike sider ved litteraturhistoriesjangeren, og ut frå dette les eg ei og ei litteraturhistorie. For å tydeleggjere likskapar og ulikskapar ved framstillingsstrategiane i dei fire verka samanliknar eg presentasjonen av to forfattarskapar i dei fire verka. Vidare samanstiller eg litteraturhistoriene generelt ut frå det føregåande, og ser på intertekstualitet. Til slutt rundar eg av med nokre tankar kring kva denne studien kan fortelje om denne typen litteratur.nor
dc.language.isonnoen_US
dc.titleLitteraturhistorielesing : Ein studie av fire litteraturhistorier som presenterer indisk engelskspråkleg litteraturen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-09-18en_US
dc.creator.authorKalveland, Liven_US
dc.subject.nsiVDP::041en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Kalveland, Liv&rft.title=Litteraturhistorielesing&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-30834en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo135315en_US
dc.identifier.bibsys122651111en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/25885/1/KALVELAND-12.xseptemberx2011.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata