Now showing items 1-8 of 8

 • Kolshus, Hans H.; Vevatne, Jonas; Torvanger, Asbjørn; Aunan, Kristin (Working paper / Arbeidsnotat, 2001)
  The Clean Development Mechanism (CDM), as defined in the Kyoto Protocol, has two objectives: to promote sustainable development in host developing countries, and to improve global cost-effectiveness by assisting developed ...
 • Kolshus, Hans H. (Working paper / Arbeidsnotat, 2001)
  Prior to the resumed climate negotiations in Bonn in July this year, it was thought that an agreement on the unresolved crunch issues of the Kyoto Protocol was unrealistic. This was primarily due to the US withdrawal from ...
 • Kolshus, Hans H.; Torvanger, Asbjørn; Malvik, Henrik (Working paper / Arbeidsnotat, 2000)
  This paper is part of the joint CICERO and Fridtjof Nansen Institute (FNI) project “Towards a cost-effective climate policy: The international framework and Norwegian policy framework” (“Mot en effektiv klimapolitikk: ...
 • Andresen, Steinar; Kolshus, Hans H.; Torvanger, Asbjørn (Working paper / Arbeidsnotat, 2002)
  There are considerable differences between developed countries as to how difficult it will be to meet their commitments under the Kyoto Protocol. ‘High-cost abatement countries’ are particularly interesting as they can be ...
 • Alfsen, Knut H.; Kolshus, Hans H.; Torvanger, Asbjørn (Research report / Forskningsrapport, 2000)
  Klimaproblemet er en stor politisk og vitenskapelig utfordring av flere grunner: 1. Det er stor usikkerhet knyttet til flere sider av klimaproblemet, så som framtidige utslipp av klimagasser, klimasystemets respons på ...
 • Torvanger, Asbjørn; Godal, Odd; Kolshus, Hans H.; Aaheim, H. Asbjørn (Research report / Forskningsrapport, 2002)
  Formålet med denne rapporten er å utrede fordeler og ulemper ved frivillig tilknytning til et kvotesystem for klimagasser på bedriftsnivå, og fordeler og ulemper knyttet til ulike allokeringsmekanismer for klimagasskvoter ...
 • Kolshus, Hans H. (Research report / Forskningsrapport, 2000)
  Den tredje arbeidsgruppen i FNs klimapanel (IPCC) fikk i 1996 oppgaven med å utvikle en spesialrapport om utslippsscenarier (Special Report on Emission Scenarios, SRES). Utslippsscenarier er beskrivelser av hvordan man ...
 • Torvanger, Asbjørn; Alfsen, Knut H.; Kolshus, Hans H.; Sygna, Linda (Research report / Forskningsrapport, 2001)
  The aim of the report is to give an overview of the state of climate research and international climate policy negotiations until May 2001. The report presents a collection of factual information based on reports from the ...