Now showing items 1-9 of 9

 • Holtsmark, Bjart; Alfsen, Knut H. (Research report / Forskningsrapport, 1998)
  The Kyoto Protocol must be the starting point for the choice of domestic climate policy instruments. It is so far uncertain whether the required number of Parties will ratify the Protocol for the Protocol to enter into ...
 • Holtsmark, Bjart; Hagem, Cathrine (Research report / Forskningsrapport, 2003)
 • Hagem, Cathrine; Holtsmark, Bjart (Research report / Forskningsrapport, 2001)
  American president George W. Bush has declared that he will not ask the Senate to ratify the Kyoto Protocol. This commentary explores the potential impact of implementing the Kyoto Protocol without the participation of the ...
 • Holtsmark, Bjart (Research report / Forskningsrapport, 1999)
  Stortinget ønsker et norsk marked for omsettelige utslippskvoter for klimagasser og et offentlig utvalg (Kvoteutvalget) utreder mulighetene for å etablere et marked. Et vanskelig tema er gratiskvoter som virkemiddel for å ...
 • Holtsmark, Bjart; Mæstad, Ottar (Working paper / Arbeidsnotat, 2000)
  The consequences of the Kyoto Protocol for the fossil fuel markets depend on which policy instruments that are used in order to reach the emission targets. This paper uses a numerical model to assess the significance of ...
 • Holtsmark, Bjart; Torvanger, Asbjørn (Research report / Forskningsrapport, 1999)
  Denne rapporten behandler problemstillinger relatert til et norsk kvotemarked som er koplet til et internasjonalt kvotemarked under Kyotoprotokollen. Dette betyr ikke at vi tar det for gitt at Kyotoprotokollen noen gang ...
 • Holtsmark, Bjart; Alfsen, Knut H. (Research report / Forskningsrapport, 2004)
  Ian Castles and David Henderson have criticized IPCC s Special Report on Emissions Scenarios (SRES) (IPCC, 2000) for using market exchange rates (MER) instead of purchasing power parities (PPP) when converting regional GDP ...
 • Holtsmark, Bjart; Alfsen, Knut H. (Research report / Forskningsrapport, 2004)
  The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)’s Special Report on Emissions Scenarios (SRES, IPCC, 2000) has been a matter of debate since Ian Castles and David Henderson claimed that the scenarios were based on ...
 • Dragsund, Egil; Aunan, Kristin; Godal, Odd; Haugom, Gerd Petra; Holtsmark, Bjart (Research report / Forskningsrapport, 1999)
  Denne rapporten beskriver utviklingen i forurensende utslipp til luft fra oljeindustrien i Norge sammenlignet bidraget fra andre sektorer. Viktige tiltak som har bidratt til en reduksjon i utslippene per produsert enhet ...