Now showing items 1-4 of 4

 • Fuglestvedt, J.S.; Berntsen, Terje; Godal, Odd; Sausen, Robert; Shine, Keith P.; Skodvin, Tora (Research report / Forskningsrapport, 2001)
  With the principle of comprehensiveness embedded in the UN Framework Convention on Climate Change (Art. 3), a multi-gas abatement strategy with emphasis also on non-CO2 greenhouse gases as targets for reduction and control ...
 • Torvanger, Asbjørn; Godal, Odd; Kolshus, Hans H.; Aaheim, H. Asbjørn (Research report / Forskningsrapport, 2002)
  Formålet med denne rapporten er å utrede fordeler og ulemper ved frivillig tilknytning til et kvotesystem for klimagasser på bedriftsnivå, og fordeler og ulemper knyttet til ulike allokeringsmekanismer for klimagasskvoter ...
 • Torvanger, Asbjørn; Godal, Odd (Research report / Forskningsrapport, 1999)
  The aim of this report is to contribute to exploring the potential of differentiation methods for national greenhouse gas reduction targets. Such methods can also be referred to as burden sharing methods or schemes. As a ...
 • Dragsund, Egil; Aunan, Kristin; Godal, Odd; Haugom, Gerd Petra; Holtsmark, Bjart (Research report / Forskningsrapport, 1999)
  Denne rapporten beskriver utviklingen i forurensende utslipp til luft fra oljeindustrien i Norge sammenlignet bidraget fra andre sektorer. Viktige tiltak som har bidratt til en reduksjon i utslippene per produsert enhet ...