Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:44:08Z
dc.date.available2013-03-12T11:44:08Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-11-07en_US
dc.identifier.citationOraug-Rygh, Sofie Elisabeth. Charles de Gaulle et le prélude de la guerre d’Indochine du 18 juin 1940 au 19 janvier 1946. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/25775
dc.description.abstractMasteroppgaven ”Charles de Gaulle og opptakten til den franske Indokina-krigen (den franske Vietnam-krigen)” tar for seg de Gaulles Indokina-politikk under andre verdenskrig. I oppgaven spør forfatteren om det var de Gaulles Indokina-politikk som ledet frem til selve Indokina-krigen. Forfatteren tar utgangspunkt i den franske historikeren Frédérik Turpins konklusjoner i boken De Gaulles, les gaullisten et l’Indochine 1940-1956, hvor Turpin hevder at de Gaulles politikk overfor Indokina i denne perioden var utdatert og at de Gaulle umulig kan ha forstått eller valgte å ignorere utviklingen i Indokina, og da særlig Vietnam, i løpet av andre verdenskrig. I oppgaven er de Gaulles politikk analysert og sammenlignet med andre franske politikeres og andre verdenslederes, og da særlig Roosevelts, syn på Indokina. Funnene i oppgaven viser at i forhold til andre franske politikere og i forhold til andre verdensledere var de Gaulles politikk slett ikke utdatert. Han moderniserte den franske kolonipolitikken og var villig til å imøtekomme mange av de innfødtes krav. Men ingen i Frankrike eller i resten av verden hadde virkelig forstått utvikling i Vietnam mot slutten av annen verdenskrig. Den vietnamesiske frigjøringsbevegelsen hadde under ledelse av Ho Chi Minh vokst seg så stor at for dem var full frigjøring eneste utvei. Dette faktum ble ignorert av USA, Storbritannia og Sovjetunionen. Franske rettigheter i Indokina ble anerkjent av omverdenen.nor
dc.description.abstractThe master thesis “Charles de Gaulle and the prelude to the French Indochina war” analyses de Gaulle’s Indochina policies during the Second World War. The author asks if de Gaulle’s policies were outdated and led to the Indochina war. De Gaulle’s policies are compared with others world leader’s views on Indochina and also other French politicians’ views. The thesis concludes that de Gaulle’s policies were more advanced than others. He tried to modernise French colonial policies and offer more autonomy to the locals, but he, as the rest of the world leaders, did not understand the strength and resilience of the Vietminh movement. De Gaulle recaptured Indochina and put it back on French hands with the blessing of the world leaders.eng
dc.language.isofraen_US
dc.titleCharles de Gaulle et le prélude de la guerre d’Indochine du 18 juin 1940 au 19 janvier 1946 : le résultat de la politique indochinoise du général de Gaulle est-il la guerre?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-04-29en_US
dc.creator.authorOraug-Rygh, Sofie Elisabethen_US
dc.subject.nsiVDP::024en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Oraug-Rygh, Sofie Elisabeth&rft.title=Charles de Gaulle et le prélude de la guerre d’Indochine du 18 juin 1940 au 19 janvier 1946&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-21412en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo86611en_US
dc.contributor.supervisorSvein Erling Loråsen_US
dc.identifier.bibsys092280706en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/25775/1/Oraug-RyghxMasteroppgavexxdexGaulle.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata