Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:44:18Z
dc.date.available2013-03-12T11:44:18Z
dc.date.issued2002en_US
dc.date.submitted2002-10-23en_US
dc.identifier.citationØstby, Kathrine Asla. Phonologie du verlan et théorie de l'optimalité. Hovedoppgave, University of Oslo, 2002en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/25765
dc.description.abstractEmnet for denne hovedoppgaven er den franske slangen verlan . Målet med oppgaven er for det første å gjøre rede for de formelle trekkene ved denne slangen i en fonologisk analyse, og for det andre å prøve ut optimalitetsteorien som jeg har valgt som teoretisk rammeverk for oppgaven, for dermed å kunne belyse sider ved teorien som hittil har vært lite studert. Man regner med at verlan slik den snakkes i Frankrike i dag har sitt utspring på slutten av 70-tallet i de fattigere forstedene rundt de store franske byene, særlig Paris, blant unge med innvandrerbakgrunn. Verlan har da først og fremst en identitetsskapende funksjon. I løpet av de siste 20-25 årene har imidlertid verlan spredt seg til andre grupper med ulik sosial, geografisk og etnisk tilhørighet, og brukes i dag av en stor del av fransk ungdom. Verlan bygger på fransk, og inversjon regnes for å være den grunnleggende mekanismen : et fransk ord som café [kafe] (kafé, kaffe) blir på verlan til féca [feka]. Imidlertid er ikke dette prinsippet tilstrekkelig for å forklare hvordan for eksempel et fransk ord som frère (bror) blir til reuf [r f] på verlan . Det har vært gjort flere forsøk på å klarlegge reglene som styrer verlan , et særlig problem for tidligere analyser har vært at verlan tillater en viss grad av variasjon : frère kan også hete refré [røfre] på verlan. Som lingvistisk modell for min egen analyse valgte jeg derfor optimalitetsteorien, en relativt ny modell som har vist seg gunstig særlig innen fonologi. En grunnleggende idé for optimalitetsteorien er at språket er underlagt motstridende velformethetsprinsipper. Alle språk styres av de samme prinsippene, de er med andre ord universelle, men for hver enkelt språk er disse ordnet på en bestemt måte (i et språksspesifikt hierarki). Overflateformer er såkalte optimale former i forhold til et bestemt hierarki, det vil si at overflateformene er de formene som bryter færrest, eller de minst viktige, prinsippene : en annen grunnleggende idé ved optimalitetsteorien er at de universelle velformethetsprinsippene kan brytes. I forhold til tidligere generativ grammatikk fremstår dermed optimalitetsteorien som en mer fleksible modell, og min hypotese var at den altså ville være bedre egnet til å beskrive verlan . Min analyse bygger også på prinsippet om at enkelte av velformethetsprinsippene er mobile, det vil si at de innenfor et gitt hierarki kan bytte plass og dermed skape et nytt hierarki som i enkelte tilfeller velger andre optimale former enn det opprinnelige hierarkiet. Min analyse gjør i stor grad greie for de mekanismene som styrer verlan , også egenskaper ved denne slangen som tidligere analyser ikke har kunnet forklare. Optimalitetsteorien viste seg altså å være en fordelaktig modell, som i stor utstrekning greier å gjøre rede for fri variasjon på verlan . Min analyse kaster også lys på sider ved optimalitetsteorien som hittil har vært relativt lite studert, så som absolutt agrammatikalitet (absolute agrammaticality) og samsvar mellom overflateformer (output-output correspondance).nor
dc.language.isonoben_US
dc.titlePhonologie du verlan et théorie de l'optimalitéen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-01-04en_US
dc.creator.authorØstby, Kathrine Aslaen_US
dc.subject.nsiVDP::024en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Østby, Kathrine Asla&rft.title=Phonologie du verlan et théorie de l'optimalité&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2002&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-6193en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo6624en_US
dc.contributor.supervisorChantal Lycheen_US
dc.identifier.bibsys030549183en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata