Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:43:37Z
dc.date.available2013-03-12T11:43:37Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005-04-20en_US
dc.identifier.citationBjerke, Lise. Aristide Briand. Hovedoppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/25717
dc.description.abstractAristide Briand sender som den første europeiske politiker den 17. mai 1930 ut et forsalg til alle europesike land som er medlem av Folkeforbundet om å formalisere det europeiske samarbeidet utenfpr Folkeforbundet gjennom en europeisk union. Dette skjedde 20 år før Jean Monnet lanserte samme idée i 1949, og 27 år før Romatraktaten ble signert i 1957. Aristide Briands navn nevnes kun som en parentes i europeisk integrasjonshistorie, og hans prosjekt tillegges ofte liten betydning for etableringen av det europesiske samarbeidet i 1950 åra. Denne hovedoppgaven søker å forklare hvorfor hans prosjekt fra 1930 mislykkes. For å besvare dette spørsmålet har det vaært nødvendig å studere Briands memorandum fra mai 1930, og de europesike regjeringenes tilbakemelding på hans forslag. I sine svar peker mange regjeringer på svakheter ved Briands prosjekt, som selvsagt er med på å forklare hvorfor prosjektet hans mislykkes. Det har også vært nødvendig å gjøre en analyse av Briand motiver, i tillegg til hans erklærte motiv om skape fred og sikkerhet i Europa fantes det andre, skjulte motiver som både kan forklare hvorfor han lanserer sitt prosjet og hvorfor mottakeslen blant en del europeiske regjeringer var negativ; mange spekulerte i at franske nasjonale hensyn i virkeligheten var den fremste drivkraften bak Briands prosjekt. I tillegg har det vært nødvendig å studere etableringen av det europeiske samarbeidet i 1950 åra, for å finne ut om Briands prosjekt på noen måte har påvirket etableringen av det som i dag har utviklet seg til den Europeiske Union. Forskjellene mellom Briand prosjet og det samarbeidet som etableres 20-30 år senere er også svært viktige for å forstå hva som var de viktikste svakhetene ved Briands prosjekt. Det viser seg nemlig at ulikhetene mellom prosjektene er de viktigste faktorene for å forklare hvorfor Briands prosjekt i 1930 mislykkes, og den suksessfulle etableringen som finner sted på 50-tallet. I tillegg valgte Briand et dårlig tidspunkt for å lansere sitt prosjekt, krakket på Wall Street og depresjonen som følger fører til at de europeiske regjeringene har andre, viktigere ting å tenke på, og Briands viktigste tyske samarbeidspartner, Gustave Stresemann dør høsten 1929. Helt konkret er det den manglende responsen fra de europeiske regjeringene, og spesielt de europeiske stormaktene, som forklarer hvorfor prosjektet til Briand mislykkes. Hans prosjekt var for omfattende, han sendte ut sitt forslag til 26 europesike land. I motsetnig til dette er det kun 6 land som etablerer det europeiske samarbeidet i 50 åra. I motsetning til Briands prosjet, som la hovedvekten på et politisk og etterhvert også et økonomisk samarbeid, var samarbeidet i begynnelsen av 50 åra av ren økonomisk art. Briand har således uten tvil indirekte påvirket etableringen av det europeiske samarbeidet i 50 åra ved at Monnet og Schuman har kunnet dra lærdom av hans feil, dessuten ser man tydelig påvirkning fra Briand når det gjelder den økonomiske politikken som grunnlegges i 50 åra. Briand kan derfor med rette kalles "den første europeer", uten hans forsøk på å etablere en europesik union i 1930 er det usikkert om det ville lyktes å etablere et europesik samarbeid allerede i 1950 åra.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleAristide Briand : Le premier Européen : Le 17 mai 1930, Aristide Briand adresse un mémorandum aux pays européens où il les invite de participer à la fondation d'une union européenne. Pourquoi, ce projet échoue-t-il?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-02-02en_US
dc.creator.authorBjerke, Liseen_US
dc.subject.nsiVDP::024en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Bjerke, Lise&rft.title=Aristide Briand&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-11666en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo26163en_US
dc.contributor.supervisorSvein Erling Loråsen_US
dc.identifier.bibsys060210591en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/25717/1/briand_final.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata