Now showing items 1-1 of 1

  • Myhre, Knut Christian; Storaas, Frode (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
    Denne artikkelen tar utgangspunkt i forfatternes erfaringer med å lage tre filmer av ulik karakter for å reflektere over relasjonen mellom observasjon og analyse i etnografisk film og visuell antropologi. På denne bakgrunnen ...