Now showing items 1-1 of 1

  • Dalåmo, Elsie; Johanson, Bodil Bergljot; Kristiansen, Lajla; Kaasa, Randi; Myklebust, Mari; Norvik, Monica I.; Slaatsveen, Gerd (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2018)
    Haukeland afasi-screeningtest (HAST) er en mye brukt screeningtest for å avdekke språklige afatiske vansker, og spesielt den delen som omfatter screening av lette til moderate afatiske vansker blir mye brukt i klinisk ...