Now showing items 1-5 of 5

 • Kaarstein, Hege; Nilsen, Trude (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
  I TIMSS-undersøkelsene har spørsmål om motivasjon for naturfag (og matematikk) inngått i elevenes spørreskjema fra den første undersøkelsen i 1995 til den foreløpig siste i 2015. Motivasjon er delt opp i de tre aspektene ...
 • Nilsen, Trude; Scherer, Ronny; Gustafsson, Jan-Eric; Teig, Nani; Kaarstein, Hege (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
  Even though equity is an important aim for the Nordic countries, for many of these countries, the effect of a student’s home background on their achievement seems to increase over time. If the aim is to reduce the effect ...
 • Kaarstein, Hege; Radišić, Jelena; Lehre, Anne- Catherine W G; Nilsen, Trude; Bergem, Ole Kristian (Research report / Forskningsrapport, 2020)
 • Bergem, Ole Kristian; Björnsson, Julius Kristjan; Blömeke, Sigrid; Hatlevik, Ove Edvard; Jensen, Fredrik; Kaarstein, Hege; Kjærnsli, Marit; Mork, Sonja M.; Nilsen, Trude; Olsen, Rolf Vegar; Rohatgi, Anubha (Book / Bok / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
 • Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege; Nilsen, Trude; Blömeke, Sigrid; Scherer, Ronny; Frøyland, Merethe (Book / Bok / PublishedVersion; Peer reviewed, 2016)
  Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) er en internasjonal studie i matematikk og naturfag for grunnskolen, som fra og med 1995 har blitt gjennomført hvert fjerde år. Norge har deltatt hver gang ...