Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:38:02Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2010-01-07en_US
dc.identifier.citationEngelsen, Bente. For sjelens salighet og rikets sikkerhet . Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/25137
dc.description.abstractGrunnloven av 1814 forbød munkeordener og jesuitter i Norge. Oppgaven spør: hvorfor fant man det nødvendig å innføre et slikt forbud? Utgangspunktet er motstand mot munker i 1814. Men undersøkelsen er av historisk karakter, idet munkeforbudet viser seg å ha en forhistorie i dansk-norsk statsledelse helt tilbake til reformasjonen. I løpet av disse århundrene har kongenes motivasjon for å forby munker endret seg. Munkemotstanden gir seg ulike utslag og har forskjellig ordlyd i periodene oppgaven tar for seg. Jeg ser på lovtekster der statsledelsen formulerer seg mot ordensreligiøse og på religiøse skrifter som ledsager og underbygger lovene. Oppgaven viser på denne måten hvordan det som opprinnelig var et religiøst motivert oppgjør med katolsk vranglære gradvis får mer politisk karakter, idet innenlands klosterliv avskaffes og munker går over til å bli utenlandske, religiøse fiender. Parallelt med at holdninger til munker og lover imot dem innskjerpes, bygges det statlige kirkestyret ut i Danmark-Norge. Jeg legger vekt på hvordan dette får stadig sterkere betydning som politisk kontrollredskap, og hvordan forbud mot munker går over til å bli et politisk tiltak for å beskytte den dansk-norske kongens religionsmakt. På denne bakgrunnen framstiller oppgaven forhandlingene på Eidsvoll i 1814. Der ble munkeforbudet foreslått og vedtatt innlemmet i Grunnloven med referanse til dets plass i fortidas dansk-norske lovverk. Oppgaven trekker fram situasjonsbestemte argumenter som lar oss forstå hvorfor man valgte å aktualisere fortidas munkepolitikk på Eidsvoll. Ved å beskrive og tolke disse argumentene vil oppgaven kaste nytt lys over grunnlovsverket i 1814.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleFor sjelens salighet og rikets sikkerhet : med Martin Luther mot munker : munkemotstandens idéhistorie i Norge fra reformasjonen til Eidsvoll 1814en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-05-08en_US
dc.creator.authorEngelsen, Benteen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::162en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Engelsen, Bente&rft.title=For sjelens salighet og rikets sikkerhet &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24536en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo98278en_US
dc.contributor.supervisorJan-Erik Ebbestad Hansenen_US
dc.identifier.bibsys100884091en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/25137/1/MasteroppgavexBentexEngelsenxhxstx2009.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata