Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:37:55Z
dc.date.available2013-03-12T11:37:55Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-05-10en_US
dc.identifier.citationAarvik, Marte-Marit Berntsen. Likeverd og verdien av likhet. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/25122
dc.description.abstractUtviklingen til den norske enhetsskolen er blitt drevet frem av målet om å skape en skole for alle. Dette målet knyttes ofte til sosialdemokratiet og et mer overordnet prosjekt om å skape et samfunn med mer likhet og rettferdighet. Ethvert forsøk på å skape mer likhet innebærer at man på en eller annen måte må håndtere ulikhet. I denne oppgaven undersøker jeg skolens håndtering av ulikhet, innenfor målet om å skape en skole for alle. Mine primærkilder er de nasjonale læreplanene fra 1939, 1960, 1974 og 1987. Jeg har valgt å avgrense og styre oppgavens kontekstualiserende element ut fra et sentralt begrep i Slagstads historieteori, nemlig kunnskapsregimer. Hvilken form for kunnskap kan sies å ha lagt premissene for utformingen av norsk utdanningspolitikk? Pedagogikken, biologien eller kanskje sosialøkonomien? Jeg posisjonerer meg mot Slagstad og andres historiefortolkning for å se om mine kilder kan vitne om andre kunnskapsregimer eller alternative epokeinndelinger enn det som til nå er blitt definert. Et viktig brudd i norsk utdanningspolitisk historie er overgangen fra en segregerende til en integrerende skole på slutten av 1960-tallet. Med denne overgangen ser vi også at retorikken knyttet til målet om å skape en skole for alle endres. Blant annet begynner man i læreplanene å benytte begrepet likeverd fremfor begrepet likhet. Hva ligger bak denne endringen? Et av dagens styrende prinsipper for den norske skolen er alles rett til en likeverdig opplæring. Jeg stiller spørsmålet; hvordan måles verdien av en opplæring?nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleLikeverd og verdien av likhet : en idéhistorisk studie av det utdanningspolitiske målet om å skape en skole for alle, med utgangspunkt i de nasjonale læreplanene fra perioden 1939 til 1987en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-10-20en_US
dc.creator.authorAarvik, Marte-Marit Berntsenen_US
dc.subject.nsiVDP::162en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Aarvik, Marte-Marit Berntsen&rft.title=Likeverd og verdien av likhet&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-23304en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo91596en_US
dc.contributor.supervisorEspen Schaanning og Beatrice Halsaaen_US
dc.identifier.bibsys093560907en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/25122/2/AarvikxxMarte-MaritxBxxLikeverdxogxverdienxavxlikhet.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata