Now showing items 1-1 of 1

  • Wibergh, Siri Helene Myhrhagen (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Skolen, og samfunnsfaget som sådan, har blitt tildelt en sentral rolle i å bidra til en bærekraftig utvikling. Antakeligvis vil denne rollen styrkes ytterligere når de nye læreplanene trer i kraft i 2020. Stortingsmelding ...