Now showing items 1-1 of 1

  • Stavenes, Haakon (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Sammendrag En ambisjon i Kunnskapsløftet var å lage klare føringer for det viktigste innholdet i fagene, og synliggjøre hva som er sentrale kunnskaper og ferdigheter. Det resulterte blant annet i en innføring av kompetansemål, ...