Now showing items 1-1 of 1

  • Solberg, Åsmund (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Diskusjonen har et stort læringspotensial, og blir hyppig benyttet som undervisningsmetode av samfunnsfaglærere. Diskusjonen har også en sentral plass i læreplanene i samfunnsfag. Derfor er diskusjonen som undervisningsmetode ...