Now showing items 1-1 of 1

  • Skarning, Hedda Kristin (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) har blitt et stort og internasjonalt fagfelt (Sinnes & Straume, 2017). I en norsk kontekst har bærekraftig utvikling blitt trukket frem som et av tre tverrfaglige emner som ...