Now showing items 1-1 of 1

  • Sandbekkbråten, Dyveke Hagen (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Fagfornyelsen og læreplanrevideringene er i full gang, og i forbindelse med dette er det interessant å undersøke hva slags fag samfunnsfaglærere ønsker at samfunnskunnskap skal være. Jeg har derfor valgt å undersøke følgende ...