Now showing items 1-1 of 1

  • Samfunnsfaglig seksualundervisningRestricted Access 
    Salvesen, Linn Cecilie (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Denne oppgaven handler om et utvalg samfunnsfagslæreres forståelse av og meninger om seksualundervisning i samfunnsfaget. Jeg ønsket å få innblikk i hvilken rolle samfunnsfaget spiller i ungdommenes seksualopplæring sett ...